Justering av innstillinger

Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0

Justering av innstillinger

Du kan justere alle klokkinnstillingene på innstillingsmenyen.

Slik justerer en innstilling:

  1. Hold den midtre knappen nede for å åpne innstillingsmenyen.
  2. Bla opp og ned gjennom menyene med 7R-knappen og den nedre knappen.
  3. Legg inn en innstilling ved å trykke den midtre knappen. Avhengig av menyen kan det hende du må bla gjennom innstilingene med den midtre knappen.
  4. Juster innstillingsverdien med 7R-knappen og den nedre knappen.
  5. Bekreft den nye innstillingsverdien ved å trykke den midtre knappen.
  6. Avslutt ved å holde den midtre knappen nede.

adjust settings