Patenditeatis

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

Patenditeatis

Patenditeatis

Seda toodet kaitsevad järgmised patenditaotlused ja neile vastavad riiklikud õigused: FI 20155573, US 7271774, US 13/794468, US 14/195670.

Esitatud on veel patenditaotlusi.