Suunto 7R App

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Suunto 7R App

Suunto 7R App

Spárovaním zariadenia Suunto Kailash s aplikáciou Suunto 7R App budete môcť dostávať upozornenia do hodiniek, prispôsobiť nastavenia hodiniek a zdieľať svoje dobrodružstvá.

Párovanie pomocou aplikácie Suunto 7R App

Ak ste hodinky ešte nespárovali pomocou aplikácie Suunto 7R Appzobrazia výzvu na spárovanie pri prvom zobrazení nastavení CONNECTIVITY (PRIPOJENIE).

Párovanie hodiniek a aplikácie:

 1. Stiahnite si aplikáciu Suunto 7R App z obchodu iTunes App Store a nainštalujte ju do kompatibilné zariadenia Apple.
 2. Spustite aplikáciu a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté. Nechajte aplikáciu bežať v popredí mobilného zariadenia.
 3. Podržte stlačené stredné tlačidlo na hodinkách a otvorí sa ponuka možností.
 4. Dolným tlačidlom prejdite na položku CONNECTIVITY (PRIPOJENIE) a vyberte stredným tlačidlom.
 5. Na otázku Yes (Spárovať mobilnú aplikáciu?) odpovedzte Pair MobileApp? (Áno).
 6. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a ťuknite na tlačidlo Pair (Párovať).

Bluetooth

Rozhranie Bluetooth je v zariadení Suunto Kailash predvolené zapnuté. Aktivuje sa automaticky, aby odosielalo a prijímalo informácie pri párovaní hodiniek s vaším mobilným zariadením pomocou aplikácie Suunto 7R App.

Ak však aplikáciu nepoužívate alebo nechcete mať zapnuté rozhranie Bluetooth, môžete ho vypnúť. Rozhranie Bluetooth je viditeľné, len ak je telefón s hodinkami už spárovaný.

Zapnutie/vypnutie rozhrania Bluetooth:

 1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
 2. Dolným tlačidlom prejdite na položku CONNECTIVITY (PRIPOJENIE) a vyberte stredným tlačidlom.
 3. Dolným tlačidlom prejdite na položku Bluetooth (Bluetooth) a vyberte stredným tlačidlom.
 4. Tlačidlom 7R funkciu zapnite/vypnite a potvrďte stredným tlačidlom.
 5. Podržaním stlačeného stredného tlačidla ukončite ponuku.

Oznámenia

Ak ste zariadenie Suunto Kailash spárovali s aplikáciou Suunto 7R App, môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia Push.

notifications Kailash

Oznámenia automaticky zmiznú, keď si ich pozriete na smarftóne.

Zapnutie/vypnutie upozornení:

 1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
 2. Dolným tlačidlom prejdite na položku CONNECTIVITY (PRIPOJENIE) a vyberte stredným tlačidlom.
 3. Dolným tlačidlom prejdite na položku Notifications (Upozornenia) a vyberte stredným tlačidlom.
 4. Tlačidlom 7R funkciu zapnite/vypnite a potvrďte stredným tlačidlom.
 5. Podržaním stlačeného stredného tlačidla ukončite ponuku.