ไฟพื้นหลัง

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ไฟพื้นหลัง

Suunto Kailash มีแสงสองแบบ: แสงไฟตามปกติและแสงไฟที่สว่างเป็นพิเศษซึ่งใช้เป็นไฟฉายได้ (โปรดดู ไฟฉาย)

ปุ่มค้างจนไฟติดเพื่อเปิดใช้งานแสงไฟพื้นหลัง

แสงไฟพื้นหลังจะมีสามโหมดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูตัวเลือก ในส่วน GENERAL (ทั่วไป) » Display (จอแสดงผล) » โหมดไฟพื้นหลัง (โหมดไฟพื้นหลัง)

  • Night (กลางคืน): กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดไฟใช้งานเป็นเวลา 8 วินาที
  • ปกติ (ปกติ) (ค่าเริ่มต้น): กดปุ่มใดก็ได้ค้างไว้เพื่อเปิดไฟพื้นหลังเป็นเวลา 8 วินาที
  • สลับ (สลับ): กดปุ่มค้างเพื่อเปิดไฟพื้นหลังและติดค้างอยู่จนกว่าจะกดปุ่มล่างอีกครั้ง
  • Off (ปิด): ไม่มีไฟพื้นหลัง

ระดับความสว่างของไฟพื้นหลังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูตัวเลือก ในส่วน GENERAL (ทั่วไป) » Display (จอแสดงผล) » Backlight brightness (ความสว่างของไฟพื้นหลัง)