Suunto Spartan Sport - Komme i gang - Berøringsskjerm og taster

Suunto Spartan Sport Brukerhåndbok - 2.0

Berøringsskjerm og taster

Berøringsskjerm og taster

Suunto Spartan Sport har en berøringsskjerm og tre taster som du kan bruke til å navigere gjennom displayer og funksjoner.

Sveip og trykk

 • sveip opp eller ned for å flytte i displayer og menyer
 • sveip til høyre og venstre for å gå bakover og fremover i displayer
 • sveip til venstre eller høyre for å se flere displayer og detaljer
 • trykk for å velge et element
 • trykk på displayet for å vise alternativ informasjon
 • trykk og hold for å åpne meny for kontekstalternativ-menyen
 • dobbelttrykk for å gå tilbake til tidsvisning fra andre displayer

Øvre tast

 • trykk for å flytte opp i visninger og menyer

Midtre tast

 • trykk for å velge et element
 • trykk for å trykke for å endre displayer
 • hold tasten nede for å gå tilbake i innstillingsmeny
 • hold tasten nede for å vise kontekstalternativ-menyen

Nedre tast

 • trykk for å flytte ned i visninger og menyer

Under opptak av en øvelse:

Øvre tast

 • trykk for å sette på pause eller gjenoppta opptak
 • hold tasten nede for å endre aktivitet

Midtre tast

 • trykk for å endre displayer
 • hold tasten nede for å vise kontekstalternativ-menyen

Nedre tast

 • trykk for å merke en runde
 • hold tasten nede for låse / låse opp taster