Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funksjoner - Bakgrunnsbelysning

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.0

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen har to moduser: automatisk og veksling. I automatisk modus kommer bakgrunnsbelysningen på med en skjermberøring eller et tastetrykk.

I vekslingsmodus slår du bakgrunnsbelysningen på med et dobbelt fingertrykk. Bakgrunnsbelysningen forblir på til du trykker med to fingre på nytt.

Som standard er bakgrunnsbelysningen i automatisk modus. Du kan endre bakgrunnslysmodusen og styrken av bakgrunnsbelysningen på innstillingene under Generelt » Bakgrunnsbelysning.

MERK:

Styrken til bakgrunnsbelysningen påvirker batteriets levetid. Jo sterkere bakgrunnsbelysning, desto hurtigere tømmes batteriet.

Standby-bakgrunnsbelysning

Når du aktivt ikke bruker klokken ved å berøre skjermen eller trykker knapper, går klokken i standbymodus etter ett minutt. Skjermen er på, men under svake lysforhold kan det være vanskelig å lese skjermen.

For å forbedre lesbarheten under svake lysforhold kan du bruke standby-bakgrunnsbelysning. Denne bakgrunnsbelysningen med lav styrke er alltid på.

Du kan veksle mellom av/på-innstilling av standby-bakgrunnsbelysning under Generelt » Bakgrunnsbelysning » Standby.

Selv om styrken på standby-bakgrunnsbelysningen er ganske lav, vil den svekke batteritiden siden den alltid er på.