Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funksjoner - GLONASS

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.0

GLONASS

GLONASS (Global Navigation Satellite System) er et alternativt posisjoneringssystem til GPS. Med GLONASS aktivert kan klokka di registrere et mer nøyaktig spor under visse forhold. Spesielt i byområder med høye bygninger kan GLONASS forbedre sporets nøyaktighet. I andre områder er det vanligvis best å deaktivere GLONASS. Når GLONASS er aktivert vil klokka bruke mer batteristrøm.

For å veksle GLONASS av/på:

  1. Velg en sportsmodus som bruker GPS.
  2. Åpne valgmenyen og bla ned til du kommer til GLONASS.
  3. Trykk på midtknappen for å veksle innstilling på eller av.
MERK:

GLONASS-innstillingen er en global innstilling. Når du aktiverer GLONASS er alle sportsmoduser aktivert med GPS.