Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funksjoner - Tidtakere

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 2.0

Tidtakere

Klokken inkluderer en stoppeklokke og nedtellingstimer for grunnleggende tidsmåling. Fra urskiven, åpne startenheten og rull opp til du ser timerikonet. Trykk på ikonet eller trykk på midtknappen for å åpne timervisningen.

Stopwatch icon

Når du går inn i displayet for første gang, viser det stoppeklokka. Etter dette, husker den på hva du brukte sist, stoppeklokke eller nedtellingstimer.

Sveip opp eller trykk på den nedre knappen for å åpne Innstille timer-snarvei-menyen der du kan endre timerinnstillingene.

Stoppeklokke

Start stoppeklokka ved å trykke den midtre knappen.

Stopwatch Spartan

Stopp stoppeklokka ved å trykke den midtre knappen. Du kan gjenoppta ved å trykke på den midtre knappen på nytt. Tilbakestill ved å trykke på den nedre knappen.

Stopwatch pause resume

Avslutt timeren ved å sveipe til høyre eller holde midtknappen nede.

Nedtelling-timer

I timervisningen, sveip opp eller trykk på den nedre knappen for å åpne snarvei-menyen. Derfra kan du velge en forhåndsdefinert nedtellingstid eller opprette tilpasset nedtellingstid.

Countdown options Spartan

Stopp og tilbakestill etter behov med midtknappen og den nedre knappen.

Avslutt timeren ved å sveipe til høyre eller holde midtknappen nede.