Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funksjoner - Bakgrunnsbelysning

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 2.0

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen har to moduser: automatisk og veksling. I automatisk modus kommer bakgrunnsbelysningen på med enhver knapp trykket. I vekslingsmodus slår du bakgrunnslyset på ved å holde øvre venstre knapp trykket. Bakgrunnslyset holdes på inntil du holder øvre venstre knapp trykket igjen.

Som standard er bakgrunnsbelysningen i automatisk modus. Du kan endre bakgrunnslysmodusen fra innstillingene under Generelt » Bakgrunnsbelysning.