Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funksjoner - Tastelås og skjermdimming

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 2.0

Tastelås og skjermdimming

Tastelås og skjermdimming

Mens du tar opp en trening kan du låse tastene ved å holde nedre høyre tast trykket ned. Når de er låst kan du ikke endre displayvisningene, men du kan slå på bakgrunnslyset med hvilket som helst tastetrykk hvis bakgrunnslyset er i automatisk modus.

For å låse opp hold nedre høyre tast trykket inn igjen.

Når du ikke tar opp en treningsrunde, dimmes skjermen etter en kort tid uten aktivitet. For å aktivere skjermen, trykk på hvilken som helst tast.

Etter en lengre periode med inaktivitet går klokken over i hvilemodus og slår av skjermen helt. Enhver bevegelse reaktiverer skjermen.