Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Slik kommer du i gang - Optisk måling av puls

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brukerhåndbok - 2.0

Optisk måling av puls

Optisk måling av puls fra håndleddet er en enkel og praktisk måte å spore pulsen på. For å få best mulig resultater husk på faktorer som kan påvirke pulsmålingen:

  • Klokka må brukes direkte mot huden. Ingen klær, uansett hvor tynne de er, kan være mellom sensoren og huden din.
  • Klokka må kanskje legges høyere på armen enn der klokker normalt brukes. Sensoren leser av blodstrømmen gjennom vev. Jo mer vev den kan lese, desto bedre.
  • Armbevegelser og bøyning av muskler, som å gripe en tennisracket, kan endre nøyaktigheten på sensoravlesingene.
  • Når pulsen din er lav, kan det hende at sensoren ikke er i stand til å gi stabile avlesinger. En kort oppvarming på noen få minutter før du begynner opptaket, hjelper.
  • Mørk hud og tatoveringer blokkerer lyset og forhindrer pålitelige avlesinger fra den optiske sensoren.
  • Den optiske sensoren gir kanskje ikke nøyaktige pulsavlesinger for svømmeaktiviteter.
  • For høyest mulig nøyaktighet og hurtigste reaksjoner på endringer i pulsen, anbefaler vi å bruke en kompatible brystpulssensor, som Suunto Smart Sensor.
ADVARSEL:

Optisk pulssensorteknologi er aktuelt ikke så nøyaktig eller pålitelig som å måle pulsen fra brystet. Den faktiske pulsen kan være høyere eller lavere enn den optiske sensoravlesingen.