Suunto Spartan Trainer Wrist HR - ?a?a?t???st??? - ???s??e?? ????????

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγός Χρήσης - 2.0

Table of Content

???s??e?? ????????

???s??e?? ????????

?? Suunto Spartan Trainer Wrist HR d?at??eta? µe p????? p??s??e?? ??a ?a d?a???ete, t?s? se ??f?a?? ?s? ?a? se a?a?????? st??.

G?a a??a?? t?? p??s???? t?? ????????:

  1. ?etaße?te st? ???µ?s? Watch face (???s??? ????????) ap? t?? a????? ????? ? pat?ste pa?atetaµ??a t? µesa?? ???µp? ??a ?a a????ete t? ?eµat??? µe???. ?at?ste t? µesa?? ???µp? ??a ?a ep????ete Watch face (???s??? ????????)

    Teµat??? µe???

  2. ???s?µ?p???ste ta ep??? de??? ? ta ??t? de??? ???µp?? ??a ?a pe??????e?te st?? p??ep?s??p?se?? t?? p??s??e?? t?? ???????? ?a? ep????ete a?t? p?? ep???µe?te ?a ???s?µ?p???sete pat??ta? t? µesa?? ???µp?.

  3. ???s?µ?p???ste ta ep??? de??? ? ta ??t? de??? ???µp? ??a ?a ???ete ????s? st?? ep?????? ???µ?t?? ?a? ?a ep????ete a?t? p?? ep???µe?te ?a ???s?µ?p???sete.

    ???µa p??s???? ???????? Trainer-en

???e p??s??? ???????? ??e? p??s?ete? p????f???e?, ?p?? ?µe??µ???a ? d?p?? ??a. ?at?ste t? µesa?? ???µp? ??a ?a µetaße?te ap? t? µ?a p??ß??? st?? ????.