Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Zámok tlacidiel a zhasnutie obrazovky

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Zámok tlacidiel a zhasnutie obrazovky

Zámok tlacidiel a zhasnutie obrazovky

Pocas zaznamenávania cvicenia môžete zamknút tlacidlá podržaním stlaceného pravého dolného tlacidla. Po zamknutí nemôžete menit zobrazenia displejov, no ak je podsvietenie v automatickom režime, stlacením lubovolného tlacidla ho môžete zapnút.

Na odomknutie znovu podržte stlacené pravé dolné tlacidlo.

Ak nezaznamenávate cvicenie, obrazovka po minúte necinnosti zhasne. Na aktivovanie obrazovky stlacte lubovolné tlacidlo.

Po dlhšom období necinnosti hodinky prejdú do režimu spánku a úplne vypnú obrazovku. Obrazovka sa aktivuje lubovolným pohybom.