Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Zacíname - Úprava nastavení

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Úprava nastavení

Úprava nastavení

Nastavenia hodiniek môžete upravit priamo v hodinkách alebo prostredníctvom aplikácie Suunto Movescount.

Úprava nastavenia:

 1. Stlacte pravé horné tlacidlo, kým neuvidíte ikonu nastavení, potom stlacením stredného tlacidla otvorte ponuku nastavení.

  Ikona nastavení

 2. Stlácaním pravého horného alebo dolného tlacidla prechádzajte po ponuke nastavení.

  Ponuka nastavení hodiniek Spartan Trainer

 3. Vyberte nastavenie stlacením stredného tlacidla, ked je nastavenie zvýraznené. Stlacením lavého dolného tlacidla sa vrátte do ponuky.

 1. Pri nastaveniach s rozsahom hodnôt zmeníte hodnotu stlacením pravého horného alebo dolného tlacidla.

  Režim podsvietenia

 2. Pri nastaveniach, ktoré majú len možnost zapnutia a vypnutia, zmeníte hodnotu stlacením stredného tlacidla.

  Nastavenie budíka

TIP:

Prístup do všeobecných nastavení môžete získat aj z ciferníka hodiniek tak, že podržaním stlaceného stredného tlacidla otvoríte kontextovú ponuku.

Kontextová ponuka