Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcije - Naprsno tipalo srcnega utripa

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški priročnik - 2.0

Naprsno tipalo srcnega utripa

Naprsno tipalo srcnega utripa

Ce želite natancne informacije o intenzivnosti vadbe, lahko skupaj z uro Bluetooth® Smart uporabljate tipalo za merjenje srcnega utripa, združljivo s tehnologijo Suunto Spartan Trainer Wrist HR, kot je Suunto Smart Sensor.

Ce uporabljate tipalo Suunto Smart Sensor, je dodatna prednost tudi pomnilnik podatkov o srcnem utripu. Ce pride do prekinitve povezave z uro, na primer med plavanjem (pod vodo prenos podatkov ni mogoc), pomnilniška funkcija tipala shrani podatke.

To pomeni tudi, da lahko po zacetku beleženja vadbe uro pustite spravljeno na varnem mestu. Vec informacij je na voljo v prirocniku za uporabo tipala Suunto Smart Sensor.

Za dodatne informacije glejte prirocnik za uporabo tipala Suunto Smart Sensor ali drugega tipala za merjenje srcnega utripa, združljivega s tehnologijo Bluetooth® Smart.

Navodila za seznanjanje tipala za merjenje srcnega utripa z uro lahko preberete v poglavju Seznanitev enot POD in tipal.