FusedAlti

Suunto Traverse Brukerhåndbok - 2.0

FusedAlti

FusedAltiTM gir en høydeavlesning som er en kombinasjon av GPS og barometrisk høyde. Den minimerer effekten av midlertidige feil og forskyvningsfeil i den endelige høydeavlesningen.

MERK:

Som standard måles høyden med FusedAlti under registreringer der GPS og navigering benyttes. Når GPS er slått av, måles høyden med den barometriske sensoren.

Hvis du ikke ønsker å bruke FusedAlti under høydemåling, angi referanseverdien med høyde eller trykk ved havnivå.

Du kan søke etter en ny referanseverdi med FusedAlti ved å aktivere den under alternativer i HØYDEMÅLER/BAROMETER » Referanse » FusedAlti.

Det tar ca. 4-12 minutter før FusedAlti finner en referanseverdi under gode forhold. I løpet av denne tiden viser Suunto Traverse barometrisk høyde med ~ før avlesing for å angi at høyden kan være feil.