Stoppeklokke
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Brukerhåndbok - 2.0

Stoppeklokke

Stoppeklokken er en skjerm som kan slås på eller av fra startmenyen.

Slik aktiverer du stoppeklokken:

 1. Trykk på START for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til SKJERMER med LIGHT og trykk på NEXT.
 3. Bla til Stoppeklokke med LIGHT og trykk på NEXT.

Når den er aktivert, kan man få tilgang til tidtakeren ved å trykke på NEXT frem til du ser tidtakeren.

stopwatch Traverse

MERK:

Stoppeklokken er ikke synlig under registrering av en aktivitet.

Slik bruker du stoppeklokken:

 1. I den aktiverte stoppeklokken trykker du på START for å begynne å ta tiden.
 2. Trykk på BACK LAP for å opprette en runde eller på START for å sette stoppeklokken på pause. Trykk på BACK LAP når stoppeklokken er satt på pause for å se rundetidene.
 3. Trykk på START for å fortsette.
 4. Hold START inne når stoppeklokken er satt på pause for å nullstille tiden.

Mens stoppeklokken er i gang kan du:

 • trykk på VIEW for å skifte mellom tiden og rundetiden som vises i nederste rad på skjermen.
 • bytt til tidsvisning med NEXT.
 • gå inn på innstillingsmenyen ved å holde NEXT inne.

Hvis du ikke lenger ønsker å se skjermen på stoppeklokken, deaktiverer du stoppeklokken.

Slik skjuler du stoppeklokken:

 1. Trykk på START for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til SKJERMER med LIGHT og trykk på NEXT.
 3. Bla til Avslutt stoppeklokke med LIGHT og trykk på NEXT.