Tastelås

Suunto Traverse Brukerhåndbok - 2.0

Tastelås

Ved å holde BACK LAP inne kan knappene låses og åpnes.

button lock Traverse

Du kan endre knappens låsefunksjon i klokkeinnstillingene nedenfor GENERELT » Lyder/display » Tastelås.

Din Suunto Traverse har to alternativer for knapplås:

  • Kun handlinger: Start- og innstillingsmenyer er låst.
  • Alle taster: Alle knapper er låst. Bakgrunnsbelysningen kan aktiveres i Natt-modus.
TIPS:

Velg Kun handlinger-knappens låseinnstilling for å unngå å tilfeldigvis starte eller stoppe loggen. Når BACK LAP og START -knappene er låst, kan du fremdeles endre skjermen ved å trykke på NEXT og vise ved å trykke på VIEW.