การจับคู่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การจับคู่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ

การจับคู่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ

ขั้นตอนการจับคู่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทเซ็นเซอร์;yfอัตราการเต้นหัวใจ (HR) โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่คุณกำลังจับคู่ด้วย Suunto Traverse ของคุณ ก่อนดำเนินการต่อ

เพื่อจับคู่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ :

  1. การเปิดใช้งานเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
  2. กดปุ่ม NEXT ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  3. เลื่อนไปที่ CONNECTIVITY (การเชื่อมต่อ) โดย LIGHT และเลือกด้วย NEXT
  4. กด NEXT อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ Pair (จับคู่)
  5. เลื่อนไปที่ สายรัด HR (สายรัดวัด HR) โดย LIGHT และกด NEXT
  6. ถือ Suunto Traverse ของคุณใกล้ๆ กับอุปกรณ์ที่ต้องการจับคู่และรอ Suunto Traverse ให้แจ้งว่าการจับคู่สำเร็จแล้ว