Registrering av aktiviteter

Suunto Traverse Alpha Brukerhåndbok - 2.0

Registrering av aktiviteter

Registrering av aktiviteter

Bruk sportsmoduser (se Sportsmoduser) til å registrere aktiviteter og vise forskjellig informasjon i løpet av treningen.

Ute av boksen har Suunto Traverse Alpha tre sportsmoduser, Turer, Jakt og Fiske. Start en registrering ved å trykke på START og deretter trykk på NEXT for å gå inn på REGISTRER.

Så lenge det bare er en sportsmodus i klokken, starter registreringen umiddelbart. Hvis du la til andre sportsmoduser, må du velge sportsmodusen du ønsker å bruke og deretter trykke på NEXT for å starte registreringen.

TIPS:

Du kan også raskt starte registreringen ved å holde START inne.