Servicemeny

Suunto Traverse Alpha Brukerhåndbok - 2.0

Servicemeny

For å få tilgang til servicemenyen, må du holde inne BACK LAP og START samtidig til klokken går inn i servicemenyen.

enter service

Servicemenyen inneholder følgende elementer:

 • Info:
  • Air pressure: viser det gjeldende absolutte lufttrykket og temperaturen.
  • Versjon: viser gjeldende programvare- og maskinvareversjon.
  • BLE: viser gjeldende Bluetooth Smart-versjon.
 • Display:
  • LCD-test: lar deg teste at LCD-skjermen fungerer skikkelig.
 • HANDLING:
  • Strøm av: setter klokken i dyp søvnmodus.
  • GPS-tilbakestilling: lar deg tilbakestille GPSen.
MERK:

Strøm av er en tilstand med lav strøm. Følg normal oppstartsprosedyre for å starte enheten. Alle innstillinger unntatt tid og dato er opprettholdt. Bare bekreft dem gjennom oppstartsguiden.

MERK:

Enheten skifter til strømsparingsmodus hvis den er statisk i 10 minutter. Enheten aktiveres på nytt når den beveges.

MERK:

Innholdet i servicemenyen kan endres uten varsel under oppdateringer.

Slik tilbakestiller du GPSen

Dersom GPSen ikke finner noe signal, kan du tilbakestille GPS-dataene i servicemenyen.

Slik tilbakestiller du GPSen:

 1. I servicemenyen blar du til HANDLING med LIGHT og går inn med NEXT.
 2. Trykk på LIGHT for å bla til GPS-tilbakestilling og gå inn med NEXT.
 3. Trykk på START for å bekrefte GPS-tilbakestilling, eller trykk på LIGHT for å avbryte.
MERK:

Tilbakestilling av GPS tilbakestiller GPS-data og kompassets kalibreringsverdier. Lagrede logger fjernes ikke.