Skjermer

Suunto Traverse Alpha Brukerhåndbok - 2.0

Skjermer

Din Suunto Traverse Alpha kommer med flere ulike funksjoner, som kompass (Se Kompass) og stoppeklokke (se Stoppeklokke). Disse håndteres som skjermbilder som kan ses ved å trykke på NEXT. Noen av dem er permanente, andre kan du vise eller skjule som du vil.

For å vise/skjule skjermer:

 1. Trykk på START for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til SKJERMER med LIGHT og trykk på NEXT.
 3. I listen over skjermen, veksler du mellom funksjonen på/av ved å bla til den med START eller LIGHT og trykke på NEXT. Hold NEXT inne for å gå ut av skjerm-menyen hvis nødvendig.

Sportsmodusene (se Sportsmoduser) har også flere skjermer som du kan tilpasse for å vise forskjellig informasjon mens du registrerer en aktivitet.

Slik justerer du kontrasten på displayet

Øk eller reduser kontrasten i displayet på Suunto Traverse Alpha i klokkeinnstillingene.

Slik justerer du kontrasten på displayet:

 1. Hold NEXT inne for å åpne innstillingsmenyen.
 2. Trykk på NEXT for å angi den første innstillingen i GENERELT
 3. Trykk på NEXT for å gå inn på Lyder/display.
 4. Bla til Skjermkontrast med LIGHT og med NEXT.
 5. Øk kontrasten med START, eller reduser den med LIGHT.
 6. Hold NEXT inne for å avslutte.

Invertere skjermfarge

Endre skjermen mellom mørk og lys gjennom innstillingene i klokken.

Slik inverterer du displayet i klokkeinnstillingene:

 1. Hold NEXT inne for å åpne innstillingsmenyen.
 2. Trykk på NEXT for å angi den første innstillingen i GENERELT
 3. Trykk på NEXT for å gå inn på Lyder/display.
 4. Bla til Inverter skjerm med START og vend inn med NEXT.