Tid

Suunto Traverse Alpha Brukerhåndbok - 2.0

Tid

Tidsdisplayet på Suunto Traverse Alpha viser følgende informasjon:

 • øverste rad: dato
 • midtre rad: tid
 • nederste rad: endre med VIEW for å vise ekstra informasjon som soloppgang/solnedgang, høyde og batterinivå.

På innstillingsmenyen nedenfor GENERELT » Klokkeslett/dato, kan du angi følgende:

 • Dual-time
 • Alarm
 • Tid og dato

Vekkeklokke

Du kan bruke Suunto Traverse Alpha som alarmklokke. Slå alarmen på/av og angi alarmtiden i innstillingsmenyen nedenfor GENERELT » Klokkeslett/dato » Alarm.

Når alarmen slås på, vises alarmsymbolet i de fleste displayene.

Når alarmen utløses, kan du:

 • Pause ved å trykke på LIGHT. Alarmen stopper og starter på nytt hvert 5. minutt inntil du stopper den. Du kan utsette inntil 12 ganger i løpet av en 1 time.
 • Stopp ved å trykke på START. Hvis du ikke deaktiverer alarmen i innstillingene, vil alarmen stoppe og starte på nytt på samme tidspunkt neste dag.

alarm clock

MERK:

Når alarmen er utsatt, blinker alarmikonet i tidsvisningen.

Tidssynkronisering

Suunto Traverse Alpha-tid kan oppdateres via mobiltelefon, datamaskin (Moveslink) eller GPS-tid. Hvis du har paret klokken med Suunto Movescount App, synkroniseres tid og tidssonen oppdateres automatisk med mobiltelefonen..

Når du kobler klokken din til datamaskinen med USB-kabelen, oppdaterer Moveslink som standard klokkens klokkeslett og dato etter klokken på datamaskinen. Denne funksjonen kan slås av i Moveslink-innstillinger.

moveslink settings

GPS-tid

GPS-tidtaking retter opp forskjellen mellom Suunto Traverse Alpha og GPS-klokkeslettet. GPS-tid sjekker og korrigerer tiden når en GPS-fix er funnet (for eksempel under registrering av en aktivitet, eller lagrer et interessepunkt).

GPS-tid er på som standard. Du kan slå den av nedenfor på innstillingsmenyenGENERELT » Klokkeslett/dato »Tid & Dato.

Sommertid

Suunto Traverse Alpha støtter Daylight Saving Time (DST) justering hvis GPS-tiden er på

Du kan justere Daylight Saving Time-innstillingen på innstillingsmenyen nedenfor GENERELT » Klokkeslett/dato »Tid & Dato.

Det er tre innstillinger tilgjengelige:

 • Automatisk – automatisk DST-justering basert på GPS-plassering
 • Vintertid – alltid vintertid (ingen DST)
 • Sommertid – alltid sommertid