Oppsett

Suunto Traverse Alpha Brukerhåndbok - 2.0

Oppsett

For å gjøre det meste ut av Suunto Traverse Alpha, anbefaler vi nedlasting av Suunto Movescount App og oppretting av en gratis Suunto Movescount-konto før klokken startes. Alternativt kan du besøke movescount.com for å opprette en brukerkonto.

For å ta klokken i bruk:

  1. Hold START inne for å starte enheten.
  2. Trykk på START eller LIGHT for å bla til ønsket språk og trykk på NEXT for å velge.

select language

  1. Følg oppstartsveiviseren for å fullføre de første innstillingene. Still inn verdier med START eller LIGHT og trykk på NEXT for å akseptere og gå til neste steget.

startup wizard Traverse

Etter oppsettveiviseren er fullført, lad opp klokken med medfølgende USB-kabel til batteriet er fulladet.

connect USBcable

MERK:

Hvis et batterisymbol blinker, må Suunto Traverse Alpha lades før den startes.

MERK:

Hvis batteriet dør, og du lader produktet, trykk og hold inne START for å starte produktet