Известия

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Известия

Ако сте сдвоили своя Product name с Suunto Movescount App (вижте Мобилно приложение Movescount mobile app), можете да получавате обаждания, съобщения и известия на часовника.

notifications Traverse

За да получавате известия на вашия часовник:

  1. Задръжте бутона NEXT натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете бутона LIGHT, за да превъртите до CONNECTIVITY (СВЪРЗАНОСТ) и натиснете бутона NEXT.
  3. Натиснете бутона LIGHT, за да превъртите до Notifications (Известия).
  4. Превключвайте между вкл./изкл. с бутона LIGHT.
  5. Излезте, като задържите бутона NEXT натиснат.

С включени известия, вашият Product name ви дава сигнал (вижте Тонове и вибрация) и показва икона за известия в долния ред на дисплея за време, при всяко ново събитие.

За да видите известията на вашия часовник:

  1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
  2. Превъртете до Notifications off (Изключване на известия) с бутона START и натиснете бутона NEXT.
  3. Превъртете през известия с бутона START или LIGHT.

Могат да се показват до 10 известия. Известията остават на вашия часовник докато не ги изчистите от вашето мобилно устройство. Въпреки това, по-стари от един ден известия не се показват на часовника.