Καταγραφή δραστηριοτήτων

Suunto Traverse Alpha Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Καταγραφή δραστηριοτήτων

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες άθλησης (δείτε στο Λειτουργίες άθλησης), για να καταγράφετε τις δραστηριότητες και να βλέπετε διάφορες πληροφορίες ενώ αθλείστε.

Το Suunto Traverse Alpha διαθέτει τρεις λειτουργίες άθλησης, Hiking, Hunting και Fishing. Ξεκινήστε μια καταγραφή πατώντας START και, στη συνέχεια, πατήστε NEXT για εισαγωγή της RECORD (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ).

Εφόσον υπάρχει μόνο μία λειτουργία άθλησης στο ρολόι, η καταγραφή ξεκινά αμέσως. Αν προσθέσετε άλλες λειτουργίες άθλησης, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία άθλησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε NEXT για να αρχίσετε την καταγραφή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Μπορείτε επίσης να αρχίσετε γρήγορα την καταγραφή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί START.