Zaznamenávanie aktivít

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Zaznamenávanie aktivít

Zaznamenávanie aktivít

Športové režimy (pozri Športové režimy) sa používajú na zaznamenávanie aktivít a zobrazovanie rôznych informácií počas výletu.

Hodinky Suunto Traverse Alpha majú tri športové režimy: Hiking, Hunting a Fishing. Stlačením tlačidla START spustite nahrávanie a potom stlačením tlačidla NEXT prejdite do položky RECORD (ZÁZNAM).

Kým je v hodinkách len jeden športový režim, zaznamenávanie sa spustí okamžite. Ak pridáte ďalšie športové režimy, musíte vybrať športový režim, ktorý chcete použiť, a potom stlačením tlačidla NEXT spustite zaznamenávanie.

TIP:

Zaznamenávanie možno rýchlo spustiť aj podržaním stlačeného tlačidla START.