Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | EASY RETURNS | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 1.12

 • Registrere en øvelse

Registrere en øvelse

I tillegg til 24/7 aktivitetsovervåkning, kan du bruke klokken til å registrere dine treningsøkter eller andre aktiviteter for å få detaljert tilbakemelding og følge din fremgang.

For å registrere en øvelse:

 1. Sette på pulsmåler (valgfri).
 2. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
 3. Trykk på treningsikonet eller midttasten.

Exercise icon Spartan

 1. Sveip opp eller ned for å bla gjennom sportsmodusene og trykk på den du ønsker å bruke. Du kan også bla gjennom med de øverste og nederste tastene og velge med midttasten.
 2. Over startindikatoren vises et sett av ikoner, avhengig av hva du bruker med sportsmodusen (slik som puls, GPS og fot-POD). Disse vil blinke grått under søk og bli grønne når et signal blir funnet. Du kan vente på hvert ikon for å bli grønt eller starte opptaket så snart du ønsker ved å trykke på knappen i midten.

Running mode start

 1. Under opptak kan du bytte mellom visninger med midttasten eller ved å bruke berøringsskjermen hvis den er aktivert.
 2. Trykk på den øvre tasten for å sette opptaket på pause. Stopp og lagre med den nederste knappen eller fortsett med den øverste knappen.

Recording paused Spartan

Hvis sportsmodusen du valgte har alternativer, slik som å stille inn et utholdenhetsmål, kan du justere den før du starter opptaket ved å sveipe opp eller trykke på den nedre tasten. Du kan også justere sportsmodusalternativer under opptak ved å holde den midtre knappen trykket.

TIPS:

Under opptak kan du berøre skjermen for å vise en popup som viser gjeldende tid og batterinivå.

Hvis du bruker multisportmodus, bytt sportsgren ved å holde den øvre tasten nede.

Etter at du avslutter opptaket, blir du spurt om hvordan du følte deg. Du kan besvare eller hoppe over (se Følelse) spørsmålet. Deretter får du et sammendrag av aktiviteten, som du kan søke gjennom med berøringsskjermen eller tastene.

Hvis du har gjort et opptak du ikke ønsker å beholde, kan du slette loggen ved å bla nederst til sammendraget og trykke på slette-knappen. Du kan også slette logger på samme måte fra loggboken.

Log delete

Navigering under trening

Du kan navigere en rute eller til et POI mens du registrerer en treningsøvelse.

Sportsmodusen du bruker må ha GPS aktivert for å kunne få tilgang til navigasjonsalternativene. Hvis sportsmodus GPS-nøyaktigheten er OK eller Bra når du velger en rute eller et interessepunkt (POI) endres GPS-nøyaktigheten til Best.

Navigering under trening:

 1. Opprett en rute eller et POI i Suunto Movescount og synkroniser klokka hvis du ikke har gjort det alt.
 2. Velg en sportsmodus som bruker GPS og sveip deretter opp eller trykk den nedre knappen for å åpne alternativene. Alternativt start registreringen først og hold deretter midtknappen nede for å åpne sportsmodusalternativene.
 3. Bla til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
 4. Sveip opp og ned eller trykk de øvre og nedre knappene for å velge et navigasjonsalternativ og trykk midtknappen.
 5. Velg ruten eller interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen. Trykk deretter på den øvre knappen for å begynne navigeringen.

Hvis du ikke har startet treningsregistreringen ennå, tar det siste steget deg tilbake til sportsmodusalternativer. Bla oppover for å starte visning og start registreringen som vanlig.

Under trening sveip til høyre eller trykk midtknappen for å bla til navigasjon-displayet hvor du ser ruten eller interessepunktet du valgte. For mer informasjon om navigasjon-displayet, se Navigere til et interessepunkt og Ruter.

Når du er i dette displayet kan du sveipe opp eller trykke den nedre knappen for å åpne navigasjonsalternativene. Fra navigasjonsalternativene kan du f.eks. velge en annen rute eller et interessepunkt, sjekke de gjeldende stedskoordinatene, så vel som å avslutte navigasjon ved å velge Sporing.

Strømsparingsalternativer i sportsmodus

For å forlenge batteritiden når du bruker sportsmoduser med GPS, får du mest effekt ved å justere GPS-nøyaktigheten (se GPS-nøyaktighet og strømsparing). For å forlenge batteritiden ytterligere kan du justere følgende strømsparingsalternativer:

 • Displayfarge: som standard bruk displayet hele det tilgjengelige fargespekteret. Når du aktiverer alternativet Lav farge, bruker skjermen færre farger noe som reduserer strømforbruket.
 • Display-tidsavbrudd: normalt er displayet alltid på under trening. Når du slår på display-tidsavbrudd, slår displayet seg av etter 10 sekunder for å spare batteristrøm. Trykk på en knapp for å sette displayet på igjen.

For å aktivere strømsparingsalternativer:

 1. Før du starter en treningsregistrering, sveip opp eller trykk på den nedre knappen for å åpne sportsmodusalternativer.
 2. Bla til Hvilemodus og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
 3. Juster strømsparingsalternativene etter eget ønske og sveip deretter til høyre eller hold midtknappen nede for å avslutte strømsparingsalternativene.
 4. Bla tilbake for å starte visning og start treningen som vanlig.
MERK:

Hvis display-tidsavbrudd er på, kan du fortsatt motta mobile varsler i tillegg til lyd- og vibrasjonsvarsler. Andre visuelle hjelpemidler slik som autopause pop-up er ikke vist.

Table of Content