Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | EASY RETURNS | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brukerhåndbok - 1.12

Ruter

Du kan bruke Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro til å navigere ruter. Planlegg ruten din i Suunto Movescount og overfør den til klokka med neste synkronisering.

Slik navigerer du en rute:

  1. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
  2. Rull til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.

Navigation icon

  1. Bla til Ruter og trykk på midtknappen for å åpne listen over ruter.

Routes list

  1. Bla til ruten du ønsker å navigere til, og trykk på midtknappen.
  2. Trykk på den øvre knappen for å starte navigeringen.
  3. Trykk på den øvre knappen igjen for å stoppe navigeringen.

Trykk på skjermen for å bytte mellom oversiktskartet og en mer detaljert visning.

Route overview

I den detaljerte visningen, zoom inn og ut ved å trykke på skjermen eller holde midtknappen nede. Juster zoomnivået med øvre og nedre taster.

Route zoom

Mens du er i navigasjonsskjermen, kan du sveipe opp fra bunnen av skjermen eller trykke på den nedre knappen for å åpne en liste over snarveier. Snarveiene gir deg hurtig tilgang til navigasjonshandlingene, slik som å lagre den aktuelle lokasjonen eller velge en annen rute som skal navigeres.

Alle sportsmoduser med GPS har også et rutevalg-alternativ. Se Navigering under trening.

Navigasjonsveiledning

Etter som du navigerer en rute, hjelper klokka deg med å holde deg på riktig kurs og gi deg ekstra varslinger etter som du går videre langs ruten.

For eksempel, hvis du går mer enn 100 m (330 ft) utenfor ruten, varsler klokka deg om at du ikke er på rett spor, samt gir deg beskjed når du er tilbake på ruten.

Når du når et veipunkt eller interessepunkt på ruten, får du en informasjons-popup som viser deg avstanden og beregnet tid etter ruten (ETE) til neste veipunkt eller interessepunkt.

MERK:

Hvis du navigerer langs en rute som krysser seg selv, slik som i figur 8, og du svinger feil i krysset, antar klokka at du tilsiktet tar en annen retning langs ruten. Klokka viser neste veipunkt basert på aktuell, ny kjøreretning. Så hold et øye på sporingsveien for å sikre at du kjører i riktig retning når du navigerer langs en komplisert rute.

Høydenavigasjon

Hvis du navigerer en rute som har høydeinformasjon, kan du også navigere basert på oppstigning og nedstigning med bruk av stigningsprofil-displayet. Når du er i hovednavigasjon-displayet (hvor du ser ruten din), sveip til venstre eller trykk midtknappen for å bytte til stigningsprofil-display.

Stigningsprofil-displayet viser deg følgende informasjon:

  • øverst: din gjeldende høyde
  • midt: stigningsprofilen viser din gjeldende posisjon
  • nederst: gjenstående oppstigning eller nedstigning (berør skjermen for å endre visninger)

Altitude navigation

Hvis du avviker for langt fra ruten når du bruker høydenavigering vil klokka gi deg en Utenfor rute melding i stigningsprofil-displayet. Hvis du ser denne meldingen, bla til rutenavigasjon-displayet for å kommet tilbake til sporet før du fortsetter med høydenavigasjon.

Table of Content