Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 5 Brukerhåndbok

 • Interessepunkter

Interessepunkter

Et interessepunkt, POI, er en spesiell lokasjon, slik som en campingplass eller utsiktspunkter langs en sti, som du kan lagre og navigere til senere. Du kan opprette interessepunkter i klokken ved å lagre den gjeldende plasseringen din.

Hvert interessepunkt defineres av:

 • Navn på interessepunkt
 • Type interessepunkt
 • Dato og klokkeslett opprettet
 • Breddegrad
 • Lengdegrad
 • Høyde

Du kan lagre opptil 250 interessepunkter i klokken din.

Navigere til et interessepunkt

Du kan navigerer til ethvert interessepunkt som finnes på klokkas interessepunktliste.

MERK:

Når du navigerer til et interessepunkt, bruker klokka full krafts GPS.

Slik navigerer du til et interessepunkt:

 1. Trykk på den øvre tasten til høyre for å åpne startvinduet.
 2. Rull til Navigasjon og trykk på midtre knapp.
 3. Rull til POI-er og trykk den midtre knappen for å åpne listen over interessepunkter.
 4. Bla til interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på den midtre knappen.
 5. Trykk på den øvre knappen for å starte navigeringen.

For å stoppe navigasjonen trykk på den øvre knappen igjen når som helst.

Mens du beveger deg, har interessepunktnavigeringen to visninger:

 • Interessepunktvisningen med retningsindikator og avstand til interessepunktet

  POI detail view Trainer

 • Kartvisning som viser aktuell lokasjon i forhold til interessepunktet og sporingsbanen (sporet du har tilbakelagt)

  POI map view Trainer

Trykk den midtre knappen for å bytte mellom visningene. Hvis du stopper bevegelsen kan klokka ikke bestemme hvilken retning du går basert på GPS.

TIPS:

Mens du er i interessepunktvisningen, trykk på skjermen for å se ekstra informasjon i nedre rad, slik som høydeforskjell mellom aktuell posisjon og interessepunkt og beregnet ankomsttid (ETA) eller etter rute (ETE).

I kartvisningen vises andre interessepunkter i nærheten i grått. Trykk på øvre venstre knapp for å bytte mellom oversiktskartet og en mer detaljert visning. I den detaljerte visningen justerer du zoomnivået ved å trykke på den midtre knappen og deretter zoome inn og ut med øvre og nedre knapper.

Under navigasjon trykk på nedre høyre knapp for å åpne en liste over snarveier. Snarveiene gir deg hurtig tilgang til interessepunktdetaljene og handlingene, slik som å lagre den aktuelle lokasjonen eller velge et annet interessepunkt å navigere til, samt å avslutte navigasjonen.

POI-typer

Følgende POI-typer er tilgjengelige på Suunto 5:

poi basicgenerisk interessepunkt
poi beddingUnderlag (dyr, for jakt)
poi beginStart (start på en rute eller løype)
poi biggameStorvilt (dyr, for jakt)
poi birdFugl (dyr, for jakt)
poi homeBygning, hjemme
poi cafeKafe, mat, restaurant
poi campLeir, camping
poi carBil, parkering
poi caveGrotte
poi hillKlippe, ås, fjell, dal
poi lakeKyst, innsjø, elv, vann
poi crossroadVeikryss
poi emergNødsituasjon
poi endSlutt (slutt på en rute eller løype)
poi fishFisk, fiskeplass
poi forestSkog
poi geoGeogache
poi hotelHostel, hotel, innkvartering
poi infoInfo
poi meadowEng
poi peakHøyde
poi printsDyrespor (dyrespor, for jakt)
poi roadVei
poi rockStein
poi rubSkrubb (dyremarkering, for jakt)
poi scrapeSkrape (dyremarkering, for jakt)
poi shotSkudd (for jakt)
poi sightSikt
poi smallgameSmåvilt (dyr, for jakt)
poi standStå stand (for jakt)
poi trailLøype
poi camLøype-cam (for jakt)
poi waterfallVannfall

Legge til og slette interessepunkter

Du kan legge til et interessepunkt ved å lagre nåværende posisjon i klokken.

Hvis du er ute med klokken din og kommer over et sted du vil lagre som et interessepunkt, kan du legge til stedet direkte i klokken din.

Slik legger du til et interessepunkt med klokken din:

 1. Trykk på den øverste knappen for å åpne startskjermen.
 2. Gå til Navigasjon og trykk på midtknappen.
 3. Trykk på den nederste knappen for å bla ned til Din lokasjon, og trykk på midtknappen.
 4. Vent til klokken har aktivert GPS og finner posisjonen din.
 5. Når klokken viser breddegrad og lengdegrad, trykker du på den øverste knappen for å lagre posisjonen som et interessepunkt, og velger så interessepunkt-typen.
 6. Interessepunkt-navnet er som standard det samme som interessepunkt-typen (etterfulgt av et løpende nummer).

Slette interessepunkter

Du kan fjerne et interessepunkt ved å slette interessepunktet fra interessepunkt-listen i klokken.

Slik sletter du et interessepunkt med klokken din:

 1. Trykk på den øverste knappen for å åpne startskjermen.
 2. Gå til Navigasjon og trykk på midtknappen.
 3. Trykk på den nederste knappen for å bla ned til POIs, og trykk på midtknappen.
 4. Bla til interessepunktet du vil fjerne fra klokken, og trykk på midtknappen.
 5. Bla til slutten av detaljene, og velg Slett.

Table of Content