Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 9 Brukerhåndbok - 2.1

 • Interessepunkter

Interessepunkter

Et interessepunkt, POI, er en spesiell lokasjon, slik som en campingplass eller utsiktspunkter langs en sti, som du kan lagre og navigere til senere. Du kan opprette interessepunkter i klokken ved å lagre den gjeldende plasseringen din.

Hvert interessepunkt er definert av:

 • POI-navn
 • POI-type
 • Dato og tid for opprettelse
 • Breddegrad
 • Lengdegrad
 • Høyde

Du kan lagre opptil 250 interessepunkter i klokken.

Legge til og slette interessepunkter (POI)

Du kan legge til en POI ved å lagre den aktuelle plasseringen i klokka.

Hvis du er ute med klokka og kommer over et sted du ønsker å lagre som interessepunkt, kan du legge til lokasjonen direkte i klokka.

For å legge til et interessepunkt (POI) med klokka:

 1. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
 2. Rull til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
 3. Sveip opp eller trykk den nedre knappen for å bla ned til Din lokasjon og trykk midtknappen.
 4. Vent til klokka aktiverer GPS og finner din plassering.
 5. Når klokka viser breddegrad og lengdegrad, trykk på den øvre knappen for å lagre plasseringen din som et interessepunkt (POI) og velg interessepunkttypen.
 6. Som standard er navnet på POI det samme som interessepunkttypen (med en løpende nummer etter det). Du kan redigere navnet senere på onlinekontoen din.

Slette interessepunkter

Du kan fjerne et POI ved å slette POI-en fra POI-listen i klokken.

For å slette et POI i klokka:

 1. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
 2. Rull til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
 3. Sveip opp eller trykk den nedre knappen for å bla ned til POIs og trykk midtknappen.
 4. Rull til interessepunktet du ønsker å fjerne fra klokka og trykk på midtknappen.
 5. Rull til enden av detaljer og velg Slett.

Når du sletter et interessepunkt fra klokka, blir ikke interessepunktet permanent slettet.

For å permanent slette et interessepunkt må du slette interessepunktet på onlinekontoen din.

Navigere til et interessepunkt

Du kan navigerer til ethvert interessepunkt som finnes på klokkas interessepunktliste.

MERK:

Når du navigerer til et interessepunkt, bruker klokka full krafts GPS.

Slik navigerer du til et interessepunkt:

 1. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
 2. Rull til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.
 3. Bla til POIs og trykk på midtknappen for å åpne listen over interessepunkter.
 4. Bla til interessepunktet du ønsker å navigere til og trykk på den midtre knappen.
 5. Trykk på den øvre knappen for å starte navigeringen.
 6. Trykk på den øvre knappen igjen for å stoppe navigeringen.

Interessepunktnavigeringen har to visninger:

 • Interessepunktvisningen med retningsindikator og avstand til interessepunktet

POI detail view

 • Kartvisning som viser aktuell lokasjon i forhold til interessepunktet og sporingsbanen (sporet du har tilbakelagt)

POI map view

Sveip til venstre eller høyre eller trykk på midtre knapp for å bytte mellom visninger.

TIPS:

Mens du er i interessepunktvisningen, trykk på skjermen for å se ekstra informasjon i nedre rad, slik som høydeforskjell mellom aktuell posisjon og interessepunkt og beregnet ankomsttid (ETA) eller etter rute (ETE).

I kartvisningen vises andre interessepunkter i nærheten i grått. Trykk på skjermen for å bytte mellom oversiktskartet og en mer detaljert visning. I den detaljerte visningen justerer du zoomnivået ved å trykke på den midtre knappen og deretter zoome inn og ut med øvre og nedre knapper.

Mens du navigerer, kan du sveipe opp fra bunnen av skjermen eller trykke på den nedre knappen for å åpne en liste over snarveier. Snarveiene gir deg hurtig tilgang til interessepunktdetaljene og handlingene, slik som å lagre den aktuelle lokasjonen eller velge et annet interessepunkt å navigere til, samt å avslutte navigasjonen.

POI-typer

Følgende POI-typer er tilgjengelige på Suunto 9:

poi basicgenerisk interessepunkt
poi beddingUnderlag (dyr, for jakt)
poi beginStart (start på en rute eller løype)
poi biggameStorvilt (dyr, for jakt)
poi birdFugl (dyr, for jakt)
poi homeBygning, hjemme
poi cafeKafe, mat, restaurant
poi campLeir, camping
poi carBil, parkering
poi caveGrotte
poi hillKlippe, ås, fjell, dal
poi lakeKyst, innsjø, elv, vann
poi crossroadVeikryss
poi emergNødsituasjon
poi endSlutt (slutt på en rute eller løype)
poi fishFisk, fiskeplass
poi forestSkog
poi geoGeogache
poi hotelHostel, hotel, innkvartering
poi infoInfo
poi meadowEng
poi peakHøyde
poi printsDyrespor (dyrespor, for jakt)
poi roadVei
poi rockStein
poi rubSkrubb (dyremarkering, for jakt)
poi scrapeSkrape (dyremarkering, for jakt)
poi shotSkudd (for jakt)
poi sightSikt
poi smallgameSmåvilt (dyr, for jakt)
poi standStå stand (for jakt)
poi trailLøype
poi camLøype-cam (for jakt)
poi waterfallVannfall

Table of Content