Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto 9 Brukerhåndbok

SuuntoPlus™ - Ghost Runner

Ghost runner-funksjonen hjelper deg med å avpasse løpeturen din ved å sette et måltempo for skyggeløperen og vise avstanden til skyggeløperen langs løpeturen.

Slik bruker du Ghost runner med Suunto 9:

  1. Før du starter en treningsregistrering, sveip opp eller trykk på den nedre knappen for å åpne sportsmodusalternativene.
  2. Bla til og trykk på SuuntoPlus™ funksjoner eller trykk på midtknappen.
  3. Bla til og trykk på Ghost runner eller trykk på midtknappen.
  4. Eventuelt kan du angi et avstands- eller varighetsmål for løpet ditt (i alternativene for sportsmodus).
  5. Bla opp til startvisningen og start treningen som normalt.
  6. I løpet av treningen, sveip til venstre eller trykk ned midtnappen inntil du når Ghost runner-displayet for å vise Ghost runner-informasjon.

Målavstand eller varighet:
Valgfri innstilling. Justerer en målavstand i km eller miles eller en varighet for løpeturen. Dette aktiverer beregning av sluttid/avstandsestimat under løpet. Målet er satt i alternativene for sportsmodus. Målestimatet vises på den nederste raden på skjermen under løpet.

Ghost Runner-SuuntoPlus

Ghost runner-innsikter viser også følgende:

Måltempo

Det venstre hjørnet viser måletempoet for gjeldende løp som fastsettes automatisk basert på første kilometer/halv mile eller av det siste manuelle gjennomsnittlige tempoet ditt. Før du låser målet ditt i begynnelsen av løpeturen, vil dette feltet vise det gjennomsnittlige tempoet som til slutt blir måltempoet ditt.

Gjeldende tempo

Øverst til høyre viser du det nåværende tempoet ditt.

Bak/fremover

Verdien i midten viser avstanden til den virtuelle Ghost runner som beveger seg med det fastsatte måltempoet. En positiv verdi betyr at du for øyeblikket er foran den virtuelle Ghost runner.

Table of Content