Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 R Brukerhåndbok - 2.0

Navigering til interessepunkt

Legge til gjeldende plassering som interessepunkt

Suunto Ambit2 R lar deg lagre gjeldende plassering som interessepunkt. Du kan når som helst navigere til et lagret interessepunkt, f.eks. under treningen.

Du kan lagre opptil 100 interessepunkter på enheten. Merk at også ruter bruker denne kvoten. Hvis du for eksempel har en rute med 60 veipunkter, kan du i tillegg lagre 40 interessepunkter i enheten.

Du kan velge en interessepunkttype (ikon) og et interessepunktnavn fra en forhåndsdefinert liste, eller fritt gi navn til interessepunktene i Movescount. De forhåndsdefinerte ikonene er oppført i Ikoner.

Slik lagrer du en plassering som et interessepunkt:

 1. Angi en sportmodus som har GPS aktivert, og hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til Navigation (navigering) ved hjelp av Start Stop, og trykk på Next.
 3. Trykk på Next for å velge Location (plassering).
 4. Velg Current (nåværende), eller Define (definér) for å endre lengde- og breddegradsverdier manuelt.
 5. Trykk på Start Stop for å lagre plasseringen.
 6. Velg en passende interessepunkttype for plasseringen. Bla gjennom de forskjellige interessepunkttypene med Start Stop eller Light Lock. Velg interessepunkttype med Next.
 7. Velg et passende navn for plasseringen. Bla gjennom alternativene for navn med Start Stop eller Light Lock. Velg et navn med Next.
 8. Trykk på Start Stop for å lagre interessepunktet.

adding POI AMBIT2 R

TIPS:

Du kan opprette interessepunkter i Movescount ved å velge en plassering på et kart eller oppgi koordinatene. Interessepunkter i din Suunto Ambit2 R og i Movescount synkroniseres alltid når du kobler enheten til Movescount.

Navigere til et interessepunkt

Suunto Ambit2 R inneholder GPS-navigasjon som gjør at du kan navigere til et forhåndsinnstilt mål lagret som et interessepunkt.

MERK:

Du kan også navigere samtidig som du registrerer en treningsøkt, se Navigasjon under trening

Slik navigerer du til et interessepunkt:

 1. Angi en sportmodus som har GPS aktivert, og hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til Navigation (navigering) ved hjelp av Start Stop, og trykk på Next.
 3. Bla til POIs (Points of interest) (interessepunkter) med Light Lock, og velg med Next.
  Klokken viser antall lagrede interessepunkter og den ledige plassen for nye interessepunkter.
 4. Bla til det interessepunktet du vil navigere til, med Start Stop eller Light Lock og velg med Next.
 5. Trykk på Next for å velge Navigate (naviger). Hvis det er første gang du bruker kompasset, må du kalibrere det. Se Kalibrere kompasset hvis du vil ha mer informasjon. Etter at kompasset er aktivert, søker klokken etter et GPS-signal og viser GPS found (GPS funnet) etter å ha hentet signalet.
 6. Start navigeringen til interessepunktet. Klokken viser følgende informasjon:
 7. indikator som viser retningen til målet (se ytterligere forklaring nedenfor)
 8. avstanden fra målet
 9. Klokken informerer deg om at du har nådd målet.

navigating POI AMBIT2 R

Når du står stille er går sakte (<4 km/h), viser klokken retningen til interessepunktet (POI) (eller veipunktet hvis du navigerer en rute) basert på kompass-retningen.

navigating POI stationary Ambit2

Når du beveger deg (>4 km/h), viser klokken retningen til interessepunktet (POI) (eller veipunktet hvis du navigerer en rute) basert på GPS.

Retningen til målet vises med den tomme trekanten. Din bevegelsesretning vises med hele linjer på toppen av skjermen. Når de 2 linjene er parallelle beveger du deg i riktig retning.

navigating POI moving Ambit2

Slette et interessepunkt

Slik sletter du et interessepunkt:

 1. Angi en sportsmodus som har GPS aktivert, og hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Bla til navigation (navigasjon) ved hjelp av Start Stop og gå inn med Next.
 3. Bla til POIs (Points of interest) (interessepunkter) med Light Lock, og velg med Next.
  Klokken viser antall lagrede interessepunkter og den ledige plassen for nye interessepunkter.
 4. Bla til det interessepunktet du vil slette med Start Stop eller Light Lock, og velg med Next.
 5. Bla til Delete (slett) med Start Stop. Velg med Next.
 6. Trykk på Start Stop for å bekrefte.

deleting POI AMBIT2 R

MERK:

Når du sletter et interessepunkt i Movescount og synkroniserer Suunto Ambit2 R, slettes interessepunktet fra klokken, mens det bare blir deaktivert i Movescount.

Table of Content