การใช้โพรไฟล์อัตโนมัติ

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การใช้โพรไฟล์อัตโนมัติ

โพรไฟล์ automatic จะสลับระหว่างโพรไฟล์ altimeter และ Barometer ตามการเคลื่อนที่ของคุณ ขณะที่โพรไฟล์ automatic เปิดทำงานอยู่ ปุ่ม auto icon จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาของหน้าจอ คุณสามารถเข้าไปยังโพรไฟล์ altimeter หรือ barometer ได้จากปุ่ม View

เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในแนวสูงภายในเวลา 3 นาที โพรไฟล์ altimeter จะเปิดทำงาน เมื่ออุปกรณ์ไม่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในแนวสูงเป็นเวลา 12 นาที โพรไฟล์ barometer จะเปิดทำงาน

หมายเหตุ:

คุณไม่ควรเปิดใช้งานโพรไฟล์ automatic ตลอดเวลา กิจกรรมบางอย่างต้องเปิดใช้งานโพรไฟล์ barometer อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าคุณจะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ก็ตาม (เช่น การเล่นเซิร์ฟ) หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ ในบางสถานการณ์ คุณต้องเลือกโพรไฟล์ที่เหมาะสมด้วยตนเอง