Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Brukerveiledning 3.0

Multigass-dykking

Suunto EON Core tillater endring av gasser under et dykk, basert på gassene som er angitt i menyen Gasser. Under oppstigning blir du alltid bedt om å skifte gass når en bedre gass er tilgjengelig.

Du kan for eksempel ha følgende gasser når du dykker til 55 meter:

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • oksygen, MOD 6 m

Under oppstigning blir du varslet om å skifte gass ved 22 m (72 fot) og 6 m (20 fot) i samsvar med maksimal driftsdybde (MOD) for gassen.

En hurtigmelding varsler når du bør skifte gass, som vist under:

Change Gas Core

ADVARSEL:

Når du dykker med flere gasser, så må du huske at oppstigningstiden alltid beregnes under antagelsen om at du bruker alle gassene som er i menyen Gasser. Du må alltid sjekke at du kun bruker gassene for ditt planlagte dykk definert før du dykker. Fjern gassene som ikke er tilgjengelige for dykket.

Modifisere gass under et dykk

Modifisering av gass er kun for nødstilfeller. For eksempel kan du miste en gassblanding grunnet uforutsette hendelser. Da kan du justere situasjonen ved å slette den gassblandingen fra gasslisten i Suunto EON Core. Dette gjør det mulig for deg å fortsette dykket, og samtidig få riktig dekompresjonsinformasjon beregnet på dykkecomputeren.

Dersom du skulle gå tom for gass og må bruke gassblanding fra en dykkekompis, er det mulig å tilpasse Suunto EON Core til situasjonen ved å legge til den nye gassblandingen på listen. Suunto EON Core beregner dekompresjonen på nytt, og viser riktig informasjon.

MERK:

Denne funksjonen er ikke aktivert som standard, og må aktiveres. Den oppretter et ekstra trinn i gassmenyen under dykket. Den er kun tilgjengelig hvis flere gasser er valgt for dykkemodusen.

For å muliggjøre modifisering av gasser, slår du på funksjonen i innstillingsmenyen under Dykkeinnstillinger » Parametre » Endre gasser.

Når aktivert kan du legge til en ny gass under et multigass-dykk, og også velge en eksisterende gass fra gasslisten for å fjerne den.

MERK:

Du kan ikke endre eller fjerne gassen som er i bruk for øyeblikket (aktiv gass).

Når Endre gasser er skrudd på, kan du fjerne gasser som ikke er i bruk, fra gasslisten, legge til nye gasser i listen og endre parameterne (O2, He, pO2) for ikke-aktive gasser.

Isobar motdiffusjon (ICD)

Isobar motdiffusjon (ICD) oppstår når forskjellige inaktive gasser (slik som nitrogen og helium) diffunderes i forskjellige retninger under et dykk. Med andre ord, én gass absorberes av kroppen, mens den andre frigis. ICD er en risiko under dykking med trimix-blandinger.

Dette kan for eksempel skje når trimix-gass skiftes til nitrox eller lett trimix under et dykk. Når skiftet skjer, vil helium og nitrogen diffunderes i motsatt retning. Dette produserer en forbigående øking i totalt inaktivt gasstrykk, og det kan føre til dykkersyke (DCS).

For øyeblikket finnes det ingen algoritmer som kan håndtere ICD. Derfor må du ta hensyn til dette når du planlegger trimix-dykk.

Du kan bruke Suunto EON Core til å planlegge trimix-bruk på en trygg måte. Under menyen Gasser kan du justere oksygen (O2)- og helium (He)-prosent for å se endringen i verdiene for partialtrykket til nitrogen (ppN2) og partialtrykket til helium (ppHe).

En økning i partialtrykk indikeres med et positivt tall, og en reduksjon med et negativt tall. Endringene i ppN2 og ppHe vises ved siden av hver av gassblandingene som du ønsker å skifte til. Maksimal operasjonsdybde for en pustegass er dybden der partialtrykket til oksygenet (pO2) i gassblandingen overskrider en trygg grense. Du kan definere pO2-grense for gassen.

En ICD-advarsel genereres når:

  1. Gassbryterdybde er over 10 m (33 fot).
  2. Geometrisk gjennomsnitt av delvis trykkendring av N2 og delvis trykkendring av He er større enn 0,35 bar.

Hvis disse grensene overskrides med et gasskifte, vil Suunto EON Core indikere risikoen for ICD som vist under:

isobaric eon

I dette eksempelet er de tilgjengelige gassblandingene for et dypt trimix-dykk som følger:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Oksygen, MOD 6 m

Suunto EON Core viser den farlige ICD-tilstanden når gassblandingen skiftes fra 15/55 til 35/15 ved en dybde på 27,1 m.

Hvis dette gasskiftet skjer, er endringen i ppN2 og ppHe langt over de trygge grensene.

Du kan unngå ICD-risikoen ved å øke heliuminnholdet i den første dekompresjon-gassblandingen (trimix 35/15) til en 35/32 trimix-blanding. På grunn av denne endringen trenger den andre dekompresjonsgassen (trimix 50/10) mer helium for å unngå ICD-risiko. Den andre dekompresjon-gassblandingen skal være trimix 50/12. Disse modifikasjonene vil holde endringene i delvis trykk på et trygt nivå og fjerne faren for plutselig ICD.

Table of Content