Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Brukerveiledning

  • Multigassdykking

Multigassdykking

Suunto EON Core gjør det mulig med gassbytte i løpet av et dykk mellom gassene definert i menyen Gas(es) (gass(er)). Ved oppstigning varsles du alltid om å bytte gass når det finnes en bedre gasstype tilgjengelig.

For eksempel kan du ha følgende gasser når du dykker til 55 m (180,5 ft):

  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • oksygen, MOD 6m

Ved oppstigning varsles du om å bytte gass ved 21 m (70 ft) og 6 m (19,7 ft) i henhold til maksimal operasjonsdybde (MOD) på gassen.

En popup varsler deg når du skal bytte gass, som vist nedenfor:

Change Gas Core

ADVARSEL:

Når du dykker med flere gasser, husk at oppstigningstiden alltid kalkuleres med antakelsen at du bruker alle gassene som finnes i menyen Gas(es) (gass(er)). Kontroller alltid at du kun har gassene for ditt aktuelt planlagte dykk definert før du dykker. Fjern gassene som ikke er tilgjengelig for dykket.

Modifisere gass under et dykk

Modifisering av gass er kun for nødstilfeller. For eksempel kan en dykker miste en gassblanding grunnet uforutsette hendelser, og da kan dykkeren justere situasjonen ved å slette den gassblandingen fra gasslisten Suunto EON Core. Dette gjør det mulig for dykkeren å fortsette dykket, og samtidig få riktig dekompresjonsinformasjon beregnet på dykkecomputeren.

Dersom en dykker skulle gå tom for gass og må bruke gassblanding fra en dykkekompis, er det mulig å tilpasse Suunto EON Core til situasjonen ved å legge til den nye gassblandingen på listen. Suunto EON Core beregner dekompresjonen på nytt, og viser riktig informasjon for dykkeren.

MERK:

Denne funksjonen er ikke aktivert som standard, og må aktiveres. Den oppretter et ekstra trinn i gassmenyen under dykket. Den er kun tilgjengelig hvis flere gasser er valgt for dykkemodusen.

For å muliggjøre modifisering av gasser, slår du på funksjonen i innstillingsmenyen under Dykkeinnstillinger / Parametre / Endre gasser.

Når aktivert kan du legge til en ny gass under et multigass-dykk, og også velge en eksisterende gass fra gasslisten for å fjerne den.

Isobar motdiffusjon (ICD)

Isobar motdiffusjon (ICD) oppstår når forskjellige inaktive gasser (slik som nitrogen og helium) diffunderes i forskjellige retninger under et dykk. Med andre ord, én gass absorberes av kroppen, mens den andre frigis. ICD er en risiko under dykking med Trimix-blandinger.

Dette kan for eksempel skje når Trimix-gass skiftes til Nitrox eller lett Trimix under et dykk. Når skiftet skjer, vil helium og nitrogen diffunderes i motsatt retning. Dette produserer en forbigående øking i totalt inaktivt gasstrykk, og det kan føre til dykkersyke (DCS).

For øyeblikket finnes det ingen algoritmer som kan håndtere ICD. Derfor må du ta hensyn til dette når du planlegger Trimix-dykk.

Du kan bruke Suunto EON Core til å planlegge Trimix-bruk på en trygg måte. Under menyen Gass kan du justere prosenten oksygen (O2) og helium (He) for å se endringen i verdiene for partialtrykket til nitrogen (ppN2) og partialtrykket til helium (ppHe).

En økning i partialtrykk indikeres med et positivt tall, og en reduksjon med et negativt tall. Endringene i ppN2 og ppHe vises ved siden av hver av gassblandingene som du vil skifte til. Maksimal operasjonsdybde (MOD) antas for å være dybden da bruk av gassblandingen skal starte.

En ICD-advarsel generes når gassskiftedybden er større enn 10 meter og enten:

  1. Endringen i ppN2 øker med mer enn +0,5, eller
  2. Endringen i ppHe øker med mer enn +0,5 og ppN2 reduseres med mer enn -0,25.

Hvis disse grensene overskrides med et gasskifte, vil Suunto EON Core indikere risikoen for ICD som vist under:

isobaric new

I dette eksempelet er de tilgjengelige gassblandingene for et dypt Trimix-dykk som følger:

  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Oksygen

Suunto EON Core viser den farlige ICD-tilstanden når gassblandingen skiftes fra 15/55 til 35/10 ved en dybde på 34,4 meter.

Hvis dette gasskiftet skjer, er endringen i ppN2 og ppHe langt over de trygge grensene.

Man kan unngå ICD-risikoen ved å øke heliuminnholdet i 35/10-gassblandingen til en 35/25 Trimix-blanding. Dette vil holde endringene i partialtrykk på et trygt nivå, og faren for plutselig ICD fjernes.

Table of Content