Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1800 | OUTLET | DELIVERIES IN PICK-UP POINTS ARE MOMENTARILY UNAVAILABLE

Suunto EON Core Brukerveiledning

  • Tilpasning av dykkemodi med DM5

Tilpasning av dykkemodi med DM5

Du kan tilpasse Suunto EON Core visninger og funksjoner med Suunto DM5. Opprett opptil 10 forskjellige dykkemodus, med opptil fire tilpassede visninger hver.

Se videoen på YouTube.

For å tilpasse Suunto EON Core:

  1. Last ned og installer Suunto DM5 fra http://www.suunto.com/DM5.
  2. Koble Suunto EON Core til computeren med USB-kabelen.
  3. Velg Suunto EON Core i vinduet enheter.
  4. Velg fanen Tilpasning. Du kan opprette nye dykkemodi og endre eksisterende.
MERK:

Når du oppretter eller endrer dykkemodi må du synkronisere endringene med Suunto EON Core før du kobler fra USB-kabelen, slik at endringene lagres på enheten din.

Tilpasningen er inndelt i fire kategorier:

  • Navn på dykkemodus
  • Dykkealgoritme
  • Gassinnstillinger
  • Tilpass visninger

Dykkemodus (navn)

Maksimal lengde på navnet er 15 tegn. Bruk noe kort og enkelt som gjør det lett å identifisere funksjonene og informasjonen du har tilpasset i denne modusen.

Dykkealgoritme

Du kan velge å bruke Suunto Fused™ RGBM eller ingen algoritme (se Suunto Fused RGBM). Hvis du velger ingen algoritme, vil Suunto EON Core fungere som en måler (bunntidsur) i denne modusen. Hvis du velger Suunto Fused RGBM, har du tilgang til ytterligere to innstillinger: personlig innstilling (algoritmekonservatisme) og høydeinnstilling.

Gassinnstillinger

Her konfigurerer du hva du ser under menyen Gass i Suunto EON Core. Alternativet for flere gasser kan slås av eller på. Slå det på for å kunne dykke med flere gasser. Når avslått er gassmenyen forenklet og enklere å bruke med bare én gass.

Helium kan også slås av eller på. Slår du av denne, kan du ikke se heliumkomponenten for noen av gassene.

Innstillingen gass maks pO2 kan også angis til manuell eller fast. Det faste alternativet betyr at den valgte verdien brukes for alle gasser, og muligheten for manuell endring i menyen Gass er deaktivert. Når manuell er valgt kan du endre gass maks pO2 for hver gass individuelt i menyen Gass.

Tilpass visninger

For hver dykkemodus kan du opprette opptil fire tilpassede visninger. For hver visning er det to områder for tilpasning av visning: stil og innhold.

Modusens stil kan være uthevet, grafisk eller klassisk.

Uthevet stil presenterer nøkkelinformasjon med store tall:

Styles Prominent

Grafisk stil presenterer informasjon med ekstra visuelle elementer:

Styles Graphical

Klassisk stil presenterer informasjon på tradisjonell måte med tall:

Styles Classic

Innen hver modusvisning kan du definere hvilken informasjon som skal vises i tilpassede felter. Når du redigerer visningen i DM5, får du en forhåndsvisning av hvordan det vil se ut på din Suunto EON Core.

I hver visning kan du definere flere tilpassede feltpar for verdier vist nederst i venstre og høyre hjørne. Når du bruker visningen i Suunto EON Core kan du bla gjennom disse feltparene ved å trykke på den nedre knappen.

Table of Content