Suunto EON Steel - Funksjoner - Algoritmelås

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Algoritmelås

Suunto Fused™ RGBM-algoritmen låses i 48 timer om du omgår dekompresjonsstopp lenger enn tre (3) minutter. Når algoritmen er låst er ingen algoritmeinformasjon tilgjengelig, og LÅST vises i stedet. Låsing av algoritmen er en sikkerhetsfunksjon som viser at algoritmeinformasjonen ikke lenger er gyldig.

Når du stiger over dekompresjonstaket med mer enn 0,6 meter, vil takparameteren vises i rødt med en pil som peker nedover, og en lydalarm genereres.

ErrorCondition

Dersom dette skjer, bør du stige ned tilbake under taknivået for å fortsette dekompresjonen. Dersom du ikke gjør det innen tre (3) minutter, vil Suunto EON Steel låse algoritmeberegningen og vise LÅST som vist nedenfor. Merk at takverdien ikke lenger vises.

permanentError

I denne tilstanden reduserer du risikoen for dykkersyke (DCS) betraktelig. Dekompresjonsinformasjon er ikke tilgjengelig i 48 timer etter oppstigning til overflaten.

Det er mulig å dykke når algoritmen er låst, men i stedet for dekompresjonsinformasjon så vil LÅST vises. Dykking mens algoritmen er låst tilbakestiller algoritmelåsen til 48 timer når du kommer opp til overflaten.