Suunto EON Steel - Kom i gang - Status og visninger for display

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Status og visninger for display

Status og visninger for display

Suunto EON Steel har to hovedvisninger i overflate- og dykkestatus: tid/ingen deko og kompass. Endre visningen ved å trykke på knappen i midten.

ScreenNavigation

Feltet nederst til høyre viser flere typer informasjon, inkluder maksimumsdybde, tanktrykk, tidsur, samt ingen-deko og stopp under dykkingen. Du kan endre det som vises ved å trykke på den nederste knappen.

MERK:

Hovedvisningene kan tilpasses. Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Suunto EON Steel skifter automatisk mellom overflate- og dykkestatus. Hvis du er mer enn 1,2 meter under vannivået, vil dykkestatus aktiveres.

Følgende display viser Suunto EON Steel når skjermen for tanktrykk er i bruk:

TankPressView

  • Gjeldende dybde er 19 meter
  • Aktiv gass er Nitrox 32 %
  • Dykketiden er 22 minutter
  • Gjenværende tanktrykk er 120 bar
  • Ingen dekompresjonstid er 50 minutter
  • Sikkerhetsstopp kommer snart ved 3 meter
  • 21 timer med dykketid igjen før opplading