Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Essential Brukerhåndbok -

SIKKERHET

Typer sikkerhetsregler:

ADVARSEL:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som vil resultere i skade på produktet.
MERK:
  • brukes til å fremheve viktig informasjon.

Sikkerhetsregler:

ADVARSEL:

MÅ IKKE BRUKES TIL SCUBADYKKING.

ADVARSEL:

DET KAN FOREKOMME ALLERGISKE REAKSJONER ELLER HUDREAKSJONER NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUD, SELV OM PRODUKTET ER UTVIKLET I TRÅD MED BRANSJESTANDARDER. HVIS DETTE SKULLE SKJE, SLUTT Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART OG KONTAKT LEGE.

FORSIKTIG:

MÅ IKKE UTSETTES FOR RASKE TEMPERATURENDRINGER.

FORSIKTIG:

IKKE PÅFØR NOEN TYPER LØSEMIDLER.

FORSIKTIG:

IKKE PÅFØR INSEKTMIDDEL.

FORSIKTIG:

BEHANDLE SOM ELEKTRONISK AVFALL.

FORSIKTIG:

IKKE UTSETT FOR STØT ELLER FALL.

Table of Content