Suunto Spartan Sport - Funkcie - Zamknutie tlačidiel a obrazovky

Suunto Spartan Sport Používateľská príručka - 2.0

Zamknutie tlačidiel a obrazovky

Zamknutie tlačidiel a obrazovky

Počas zaznamenávania tréningu môžete zamknúť tlačidlá aj obrazovku podržaním stlačeného pravého dolného tlačidla. Po zamknutí nemôžete meniť zobrazenia displejov, no ak je podsvietenie v automatickom režime, stlačením ľubovoľného tlačidla ho môžete zapnúť.

Ak chcete všetko odomknúť, znovu podržte stlačené dolné pravé tlačidlo.

Ak nezaznamenávate tréning, obrazovka sa zamkne a zhasne po minúte neaktivity. Na aktivovanie obrazovky stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Po období neaktivity obrazovka prejde do režimu spánku (bude prázdna). Pri akomkoľvek pohybe sa obrazovka znovu zapne.