Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Начало - Оптично измерване на сърдечния ритъм

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Оптично измерване на сърдечния ритъм

Оптично измерване на сърдечния ритъм

Оптичното измерване на сърдечния ритъм от китката е лесен и удобен начин да следите сърдечния си ритъм. За най-добри резултати, моля, не забравяйте факторите, които могат да повлияят на измерването на сърдечния ритъм:

  • Часовникът трябва да се носи директно върху кожата. Не трябва да има никакви дрехи, колкото и да са тънки, между сензора и кожата ви.
  • Може да е необходимо часовникът да се постави по-високо на ръката ви от обичайното място, на което се носят часовници. Сензорът отчита кръвообращението през тъканта. Отчитанията ще са по-точни, ако часовникът се допира до повече тъкан.
  • Движенията на ръцете и мускулите, като например хващането на тенис ракета, могат да променят точността на сензорното отчитане.
  • Когато сърдечният ви ритъм е слаб, сензорът може да не успее да осигури стабилни данни. Добре е да направите кратко разгряване от няколко минути, преди да започнете записа.
  • Тъмната кожа и татуировките блокират светлината и пречат на получаването на надеждни данни от оптичния сензор.
  • Оптичният сензор може да не предоставя точно отчитане на сърдечния ритъм при плуване.
  • За по-голяма точност и възможно най-бърза реакция на промени в сърдечния ви ритъм, препоръчваме да използвате съвместим сензор за сърдечен ритъм, който се поставя на гърдите, като например Suunto Smart Sensor.
предпазен:

Оптичната технология на сензора за сърдечен ритъм все още не е толкова точна и надеждна, както измерването на сърдечния ритъм от гърдите. Реалният ви сърдечен ритъм може да е по-висок или по-нисък от отчетените данни на оптичния сензор.