Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - hrudný snímac srdcovej frekvencie

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

hrudný snímac srdcovej frekvencie

hrudný snímac srdcovej frekvencie

S hodinkami Suunto Spartan Trainer Wrist HR môžete používat snímac srdcovej frekvencie kompatibilný s rozhraním Bluetooth® Smart, napríklad Suunto Smart Sensor, na získavanie presných informácií o intenzite tréningu.

Ak používate snímac Suunto Smart Sensor, máte aj dalšiu výhodu pamäte srdcovej frekvencie. Pamätová funkcia snímaca ukladá údaje, ak sa preruší spojenie s hodinkami, napríklad pri plávaní (pod vodou sa neuskutocnuje prenos).

Znamená to aj, že hodinky môžete niekde nechat aj po spustení zaznamenávania. Dalšie informácie nájdete v používatelskej prírucke snímaca Suunto Smart.

Dalšie informácie sú uvedené v používatelskej prírucke snímaca Suunto Smart Sensor alebo iných snímacov srdcovej frekvencie kompatibilných s rozhraním Bluetooth® Smart.

Pokyny na spárovanie snímaca srdcovej frekvencie s hodinkami sú uvedené v casti Spárovanie zariadení POD a snímacov.