ตัวบอกหน่วยความจำที่เหลือ

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ตัวบอกหน่วยความจำที่เหลือ

ตัวบอกหน่วยความจำที่เหลือ

หากเหลือมากกว่า 50 % ของสมุดบันทึกที่ยังไม่ได้วิงค์กับ Movescount Suunto Traverse Alpha จะแสดงการเตือนเมื่อคุณเข้าสู่สมุดบันทึก

memory left indicator

ตัวแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏ เมื่อหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ซิงค์เต็มและ Suunto Traverse Alpha เริ่มต้นการเขียนทับบันทึกเก่า