Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Aktivering og forhåndssjekker

Med mindre dykkemodus er slått av vil dykkemodus aktiveres automatisk når du dykker dypere enn 1,2 m (4 fot). Du bør imidlertid bytte til dykkemodus før du dykker for å sjekke høyde- og personlige innstillinger, batteristatus og så videre.

Hver gang Suunto Vyper Novo går i dykkemodus vil en rekke automatiske kontroller bli utført. Alle grafiske skjermelementer slås PÅ, og bakgrunnslyset og lydsignalet aktiveres. Etter dette vises de personlige og høydeinnstillingene dine sammen med den maksimale operasjonsdybden (MOD), gassinnhold og PO2-verdier. Deretter vil batterinivået bli kontrollert.

activation prechecks ZoopVyperNovo

Mellom påfølgende dykk viser de automatiske kontrollene også nåværende vevmetning.

activation prechecks tissue ZoopVyperNovo

Før du drar ut på en dykketur anbefales det på det sterkeste at du bytter til dykkemodus for å sjekke at alt fungerer som det skal.

Etter de automatiske kontrollene går Suunto Vyper Novo inn i overflatemodus. Nå bør du utføre manuelle kontroller før du går i vannet.

Sørg for at:

 1. Suunto Vyper Novo er i riktig modus og gir fullstendige visninger.
 2. Høydeinnstillingen er korrekt.
 3. Personlige innstillinger er korrekt.
 4. Dypstopps er riktig innstilt.
 5. Enhetssystem er korrekt.
 6. Riktig temperatur og dybde vises.
 7. Alarmen piper.

Forhåndssjekk av trådløs sender

Hvis den valgfrie trådløse tanktrykksenderen brukes, sjekk at:

 1. Tankgass- og O2-innstillinger er korrekte.
 2. Senderen er riktig installert og tankventilen er åpen.
 3. Senderen og Suunto Vyper Novo pares.
 4. Senderen sender data (ikonet for trådløs overføring blinker, tanktrykket vises).
 5. Det ikke er noen advarsel om lavt batterinivå for senderen.
 6. Det er nok gass til det planlagte dykket. Kontroller trykkavlesingen mot reservetrykkmåleren.

Batteriindikatorer

Temperatur eller innvendig oksydasjon kan påvirke batterispenningen. Hvis du oppbevarer Suunto Vyper Novo over lang tid, eller bruker den ved lave temperaturer, kan en advarsel om lavt batterinivå vises selv om batteriet har nok kapasitet.

I disse tilfellene må du velge dykkemodus på nytt og sjekke batteristrømmen. Hvis batterinivået er lavt vil advarselen om lavt batteri komme på.

battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries

Hvis batteri lavt-ikonet vises i overflatemodus, eller hvis skjermen ser falmet ut, kan batteriet være for lavt. Bytte av batteri anbefales.

MERK:

Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke bakgrunnslyset og alarmsignalet (lyd) aktiveres når advarselen om lavt batterinivå vises.

Table of Content