Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Autumn Sale: up to 40% off on a selection of sports watches! Shop Now

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Dekompresjonsdykk

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrensen på et dykk, går dykket over til å være et dekompresjonsdykk når NO DEC TIME når null. Du må derfor utføre ett eller flere dekompresjonsstopp på veien til overflaten.

Når dekompresjonsdykket starter, erstattes NO DEC TIME (ingen dekompresjonstid) på displayet av ASC TIME (oppstigningstid), og en TAK-indikator vises. En oppoverpekende pil ber deg også om å starte oppstigningen.

Suunto Vyper Novo gir dekompresjonsinformasjonen som kreves for oppstigning med to nøkkelverdier:

 • CEILING (tak): dybde som du ikke skal gå over
 • ASC TIME (oppstigningstid): optimal oppstigningstid i minutter for å komme opp til overflaten med de angitte gassene

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrensene på et dykk, gir dykkecomputeren dekompresjonsinformasjonen som kreves for oppstigning sammen med etterfølgende detaljer som oppdateres etter som du stiger opp.

Med andre ord, i stedet for å kreve at du gjør stopp ved faste dybder, gjør dykkecomputeren at du kan dekomprimere innenfor et dybdeområde. Dette er kjent som kontinuerlig dekomprimering.

Tak, taksone, gulv og dekompresjonsområde

Før du gjør et dekompresjonsdykk, må du forstå meningen med tak, taksone, gulv og dekompresjonsområde. Du må forstå disse konseptene for å kunne tolke veiledningen fra dykkecomputeren på riktig måte.

 • Ceiling (tak) er den grunneste dybden som du skal stige opp til når du foretar dekompresjon.
 • Taksonen er det optimale dekompresjonsdybdeområdet. Det er området mellom takdybden og 1,2 m (4 fot) under taket.
 • Floor (gulv) er den dypeste dybden der dekompresjonsstopptiden ikke øker. Dekompresjon starter når du passerer denne dybden under oppstigningen.
 • Dekompresjonsområdet er dybdeområdet mellom taket og gulvet. Innenfor dette området finner dekompresjon sted. Det er imidlertid viktig å huske på at dekompresjon er langsommere eller i nærheten av gulvet i sammenligning med taksonen.

Dybden på taket og gulvet avhenger av din dykkeprofil. Takdybden er rimelig grunn når du først går inn i dekompresjonsdykket. Men hvis du blir værende i dybden, går takdybden nedover, og oppstigningstiden øker. Det motsatte er også sant: Gulv- og takdybder kan endres oppover mens du utfører dekompresjon.

Når forholdene er tøffe, kan det være vanskelig å opprettholde en konstant dybde i nærheten av overflaten. I slike tilfeller er det enklere å opprettholde en dybde som er noe under taket, for å sikre at bølgene ikke løfter deg over taket. Suunto anbefaler at du utfører dekompresjon dypere enn 4 m (13 fot), selv om det indikerte taket er grunnere.

Oppstigningstid

Oppstigningstiden som vises på dykkecomputeren din, er minimum tidsmengde som kreves for å nå overflaten på et dekompresjonsdykk. Dette inkluderer:

 • Tid som kreves for å foreta dypstopp
 • Oppstigningstid fra en dybde ved en oppstigningshastighet på 10 m (32,8 fot) per minutt
 • Tid som kreves for dekompresjon
 • Tiden som kreves for ekstra sikkerhetsstopp hvis du stiger opp for hurtig under dykket
ADVARSEL:

Din faktiske oppstigningstid kan være lenger enn vist av Suunto Vyper Novo. Den kan være lenger hvis oppstigningshastigheten er langsommere enn 10 m (32,8 fot) per minutt eller hvis du foretar en dekompresjonsstopp som er dypere enn det anbefalte taket. Ta beregning for dette, siden det kan øke mengden nødvendig pustegass for å nå overflaten.

Dekompresjonsveiledning

Det kan være tre forskjellige typer stopp under et dekompresjonsdykk:

 • Sikkerhetsstopp
 • Dypstopp
 • Dekompresjonsstopp

Selv om det ikke anbefales, kan du bryte (ignorere) dypstopp og sikkerhetsstopp. Suunto Vyper Novo straffer slike handlinger med ekstra stopp eller andre tiltak, enten under dykket eller på følgende dykk. Se Sikkerhetsstopp og dypstopp hvis du vil ha mer informasjon.

Suunto Vyper Novo viser takverdien alltid fra det dypeste av disse stoppene. Dypstopp og sikkerhetsstopptak er alltid ved konstant dybde når du er ved stoppet. Stoppetiden telles ned i minutter og sekunder.

Med dekompresjonsstopp reduseres alltid taket når du er ved takdybden, noe som gir kontinuerlig dekompresjon med optimal oppstigningstid.

MERK:

Det anbefales at du alltid holder deg nært dekompresjonstaket under oppstigning.

Under gulvet

Den blinkende teksten ASC TIME (oppstigningstid) og en oppoverpil indikerer at du er under gulvet. En alarm med lav prioritet vil også lyde. Du skal starte oppstigningen umiddelbart. Takdybden vises på venstre side av midtfeltet, og minimum total oppstigningstid vises på høyre side.

Nedenfor vises et eksempel på et dekompresjonsdykk med et tak på 3 m og en total oppstigningstid på 9 minutter.

below floor

Over gulvet

Når du stiger opp over gulvet, slutter teksten ASC TIME (oppstigningstid) å blinke, og oppoverpilen forsvinner, som vist nedenfor.

above floor

Dette indikerer at du er i dekompresjonsområdet. Dekompresjonen begynner, men langsomt. Derfor skal du fortsette oppstigningen.

Ved taket

Når du når taksonen, vil displayet vise deg to piler som peker mot hverandre som vist nedenfor.

at ceiling

Under dekompresjonsstoppet, fortsetter den totale oppstigningstiden å telle ned mot null. Hvis taket beveger seg oppover, kan du stige opp til det nye taket.

Du kan kun stige opp til overflaten etter at ASC TIME (oppstigningstid) og CEILING (tak) har forsvunnet. Dette betyr at dekompresjonsstoppet og enhver obligatorisk sikkerhetsstopp har blitt fullført.

Det anbefales at du holder deg under taket inntil teksten STOP (stopp) også har forsvunnet. Dette indikerer at det tre (3) minutters anbefalte sikkerhetsstoppet også har blitt fullført.

Over taket

Hvis du stiger opp over taket under et dekompresjonsstopp, vises en nedoverpil inn fra takdybden, og en kontinuerlig pipelyd begynner.

above ceiling

I tillegg minner en feiladvarsel Er deg på at du kun har tre (3) minutter til å korrigere situasjonen. Du må umiddelbart gå ned til taket eller lavere. Hvis du fortsetter å overtre dekompresjonen, går dykkecomputeren inn i en permanent feilmodus (Feiltilstand (algoritmelås)).

Table of Content