Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Dykkemoduser

Suunto Vyper Novo har følgende dykkemodus:

 • Air (Luft): for dykking med vanlig luft
 • Nitrox (Nitrox): for dykking med oksygenberiket gassblanding
 • Gauge (Måler): for å bruke dykkecomputeren som en bunntidtaker
 • Free (Fri): for fridykking
 • Off (Av): slår dykke-modus helt av; dykkecomputeren bytter ikke dykkemodus automatisk når den er under vann, og dykkeplanlegging-modus er skjult

Air (Luft)-modus aktiveres som standard når du går inn i dykkemodus. Du kan endre hvilken modus som er aktivert eller slå av dykkemodus under de generelle innstillingene.

For å bytte dykkemodus:

 1. Mens i tidsmodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk på SELECT for å gå inn på Dive Mode (dykkemodus).
 3. Bytt til ønsket modus med UP eller DOWN, og bekreft med SELECT.
 4. Trykk på MODE for å avslutte

Hver dykkemodus har egne innstillinger som du må justere i den gitte modusen.

For å endre dykkemodusinnstillinger:

 1. Mens i en gitt dykkemodus, hold DOWN inne.
 2. Trykk på DOWN eller UP for å bla gjennom innstillingene.
 3. Trykk på SELECT for å gå inn i en innstilling.
 4. Juster innstillingen med DOWN eller Up, og bekreft med SELECT.
 5. Trykk på MODE for å avslutte
MERK:

Noen innstillinger kan ikke endres før fem (5) minutter har gått etter dykket.

Luftmodus

Luftmodus er for dykking med vanlig luft, og har følgende innstillinger:

Nitrox-modus

Nitrox-modus er for dykking med oksygenberiket gassblanding.

Dykking med Nitrox gjør at tiden på bunnen kan økes og at faren for trykkfallsyke reduseres. Når gassblandingen endres eller dybden økes, vil imidlertid oksygenpartialtrykket generelt økes. Suunto Vyper Novo gir deg informasjon til å justere dykket og holde deg innenfor trygge grenser.

Nitrox-modus har følgende innstillinger

I Nitrox-modus må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto Vyper Novo.

Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier.

Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,4 bar (20 psi).

Gassblandingene kan være merket som Primary (primær), Secondary (sekundær) eller Off (av). En av gassene er alltid angitt som Primary (primær) og de andre gassene kan ha hvilken som helst status. Dekompresjonsberegningen er basert på blandinger som er definert som Primary (Primære) gasser.

For å endre innstillingene for gassblandinger:

 1. Hold inne DOWN når du er i Nitrox-modus.
 2. Trykk på SELECT for å gå inn i Nitrox (Nitrox)-innstillingene.
 3. Bla til Mix1 (Blanding 1), Mix2 (Blanding 2) eller Mix3 (Blanding 3) som ønsket og trykk på SELECT.
 4. Bruk UP eller DOWN for å velge om den valgte blandingen skal være Primary (Primær), Secondary (Sekundær) eller Off (Av), og bekreft med SELECT.

nitrox setting VyperNovo

 1. Juster den blinkende O2-verdien med DOWN eller UP for å matche oksygenprosenten til tanken og bekreft med SELECT.
 2. Juster den blinkende pO2 (oksygenpartialtrykk)-verdien med DOWN eller Up, og bekreft med SELECT.
 3. Juster andre blandingsinnstillinger etter behov.
 4. Trykk MODE for å avslutte.
MERK:

Hvis oksygeninnholdet i en blanding er satt til 22 % eller høyere forblir innstillingsverdien den samme til den endres. Den vil ikke tilbakestilles til 21 % automatisk.

Bytte gasser under multigass-dykk

Hvis du bruker mer enn én gass på et dykk, lar Suunto Vyper Novo deg bytte aktiverte gassblandinger i løpet av dykket.

Et dykk startes alltid med Mix1 (Blanding 1). Du kan bytte til en annen blanding som er innenfor det valgte maksimale oksygenpartialtrykket. Vevsberegningen under dykket er basert på blandingene du har valgt som Primary (Primær)-gasser.

Slik bytter du gasser i løpet av et dykk:

 1. Hold inne UP.
 2. Bla gjennom de aktiverte gassblandingene med UP og DOWN og velg gassen du vil bruke ved å trykke på SELECT.
MERK:

Hvis du ikke trykker på en knapp innen 15 sekunder går dykkecomputeren tilbake til dykkeskjermen uten å bytte gassblanding.

Blandingsnummeret O2 % og pO2-verdi for blandingene vises når du blar. Hvis grensen for innstilt pO2 overskrides blinker pO2-verdien. I dette tilfellet kan du ikke bytte til gassen. Blandingen vises men kan ikke velges for bruk.

Ved oppstigning ber Suunto Vyper Novo deg om å bytte gass når pO2-nivået du har valgt for neste blanding tillater et gassbytte.

Målermodus

Med målermodus (Gauge) kan Suunto Vyper Novo brukes som en bunntidtaker.

Tidtakeren midt på skjermen viser dykketid i minutter og sekunder, og aktiveres når dykket startes. Den totale, løpende dykketiden, i minutter, er i nedre hjørne til høyre.

Tidtakeren midt på skjermen kan brukes som en stoppeklokke ved å trykke på SELECT under dykket.

Å trykke på SELECT tilbakestiller hovedtidtakeren og legger til et bokmerke i dykkerloggen. Intervallen som tidligere ble timet vises under hovedtidtakeren.

gauge mode timer ZoopVyperNovo

Gauge (Måler)-modus har følgende innstillinger:

Gauge (Måler)-modus er en bunntidtaker, og inkluderer dermed ingen dekompresjonsinformasjon eller -beregninger.

Fridykkmodus

Med fridykkmodus (Free) kan Suunto Vyper Novo brukes som et fridykkingsinstrument. Dykketiden er angitt i minutter og sekunder midt på skjermen.

Et fridykk starter ved 1,2 m (4 fot) og slutter når dybden er mindre enn 0,9 m (3 fot).

Fridykkmodus (Free) har følgende innstillinger:

Dybdevarsler

Du kan definere opptil fem uavhengige dybdevarsler for fridykking, for eksempel for å varsle deg om å begynne fritt fall eller munn fylling. Hvert varsel har en definert dybde og kan slås av eller på.

Når du kommer til varslingsdybden vil bakgrunnslyset blinke, og en lav-prioritets, hørbar alarm vil lyde.

For å definere dybdevarsler:

 1. Mens i Free (fri)-modus, hold DOWN inne.
 2. Trykk på SELECT for å gå inn i Depth Notify (dybdevarsel)-innstillingene.
 3. Bla gjennom varslene med DOWN eller UP, og angi et varsel med SELECT.
 4. Trykk på DOWN eller UP for å slå varselet på/av, og bekreft med SELECT.
 5. Juster dybden med DOWN eller UP, og bekreft med SELECT.
 6. Bla til neste varsel for å endre eller trykk på MODE for å avslutte.

Overflatenedteller

Ved fridykking kan overflatenedtelleren brukes til å forberede deg til neste dykk. Suunto Vyper Novo starter nedtellingen så snart du når 1,2 m (4 fot).

For å stille overflatenedtelleren:

 1. Mens i Free (fri)-modus, hold DOWN inne.
 2. Trykk på UP for å bla til Surf. Time Notify (varsle om overflatetid).
 3. Trykk på DOWN eller UP for å slå på tidtakeren, og bekreft med SELECT.
 4. Juster nedtellervarigheten med DOWN eller UP, og bekreft med SELECT.
 5. Trykk på MODE for å avslutte

Table of Content