Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Dykkhistorikk

Suunto Vyper Novo har en detaljert loggbok og dykkhistorikk tilgjengelig i minnemodus.

Loggboken inneholder en avansert dykkeprofil for hvert registrerte dykk. Tiden mellom hvert datapunkt som er lagret i loggen er basert på den konfigurerbare testfrekvensen (se Testfrekvens).

Dykkhistorikken er en oppsummering av alle registrerte dykk.

Slik får du tilgang til dykkhistorikken:

 1. Trykk på MODE (modus) inntil du ser MEM (minne).
 2. Bytt mellom History (historikk) og Logbook (loggbok) med DOWN (ned) eller UP (opp).
 3. Når du ser på historikken eller loggboken, kan du trykke på MODE (modus) for å gå tilbake og velge den andre. Trykk på MODE (modus) på nytt for å avslutte.

Historikk

Når du har kommet inn i dykkhistorikkvisningen, kan du bytte mellom Scuba History (apparatdykkhistorikk) og Free Dive History (fridykkhistorikk) med DOWN (ned) og UP (opp).

Apparatdykkhistorikken viser en oppsummering av følgende:

 • Dykketimer
 • Totalt antall dykk
 • Maksimal dybde

Apparatdykkhistorikken registrerer maksimalt 999 dykk og 999 dykketimer. Når disse grensene er nådd blir tellerne nullstilt.

Fridykkhistorikken viser følgende:

 • de dypeste og lengste dykkene av alle fridykkene
 • den kumulative dykketiden i timer og minutter
 • det totale antallet dykk

Fridykkhistorikken registrerer maksimalt 999 dykk og 99:59 dykketimer. Når disse grensene er nådd blir tellerne nullstilt.

Loggbok

Slik får du tilgang til loggboken:

 1. Trykk på MODE (modus) tre ganger inntil du kommer til modusen MEM (minne).
 2. Trykk UP (opp) for å velge Logbook (loggbok).
 3. Trykk på DOWN (ned) eller UP (opp) for å bla til loggen du ønsker å se på, og trykk på SELECT (velg).
 4. Trykk på SELECT (velg) for å bla gjennom sidene.
 5. Trykk på MODE (modus) for å avslutte.

Hver logg har tre sider:

 1. Hovedsiden

logbook page1

 • maksimal dybde
 • dato for dykk
 • type dykk (angitt med første bokstav av dykkemodus, for eksempel A for Air (luft)-modus)
 • dykkets starttid
 • dykknummer – fra eldste til nyeste
 • gassprosent(er) for den først brukte gassblandingen
 • total dykketid (i minutter i alle modi)
 • Overflatetid- og advarselside

logbook page2

 • maksimal dybde
 • overflatetid etter forrige dykk
 • gjennomsnittsdybde
 • forbrukt trykk (hvis aktivert)
 • advarsler
 • OLF % (hvis gjeldende)
 • Dykkeprofilgraf

logbook page3

 • vanntemperatur
 • tanktrykk (hvis aktivert)
 • dybde-/tidsprofil for dykket

Trykk på UP (opp) for å gå gjennom dykkeprofilgrafen eller hold inne UP (opp) for å bla automatisk.

Dykkeprofilgrafen viser punktvis dykkeinformasjon, slik som dybde, kompasskurs, dekompresjonsinfo, tak og oppstigningstid.

Teksten End of Logs (Slutt på logger) vises mellom det første og det siste dykket.

Loggbokkapasiteten avhenger av samplingsfrekvensen.

Hvis minnet er fullt, blir de eldste dykkene slettet når nye dykk legges til.

Innholdet i minnet forblir der når batteriet byttes (forutsatt at batteriet byttes i henhold til instruksjonene).

MERK:

Flere gjentatte dykk anses å tilhøre den samme dykkeserien hvis flyforbudstiden ikke er avsluttet.

Table of Content