Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Overflate- og flyforbudstid

Når du er tilbake på overflaten vil Suunto Vyper Novo fortsette å gi etter-dykk sikkerhetsinformasjon og alarmer. Hvis du må vente med å fly etter å ha dykket, vil flyforbudsymbolet vises i alle modus.

nofly

For å få tilgang til ytterligere informasjon om overflate- og flyforbudstidene dine, gå inn i dykkemodus.

Suunto Vyper Novo viser tiden siden du kom opp til overflaten i Surf t. (overflatetid)-feltet. Flysymbolet indikerer at du ikke bør fly. Nedtellingen til det vil være trygt for deg å fly vises i No Fly (flyforbud)-feltet.

suface nofly time ZoopVyperNovo

Flyforbudstiden er alltid minst 12 timer, og tilsvarer avmetningstiden når den er på mer enn 12 timer. For avmetningstider som er kortere enn 70 minutter vil flyforbudstiden ikke vises.

Hvis dekompresjon er utelatt under et dykk, slik at Suunto Vyper Novo går inn i en feiltilstand (se Feiltilstand (algoritmelås)), vil flyforbudstiden alltid være 48 timer.

Hvis et dykk utføres i målermodus (bunntidstaker), vil flyforbudstiden være 48 timer.

ADVARSEL:

DU FRARÅDES Å FLY MENS COMPUTEREN TELLER NED FLYFORBUDSTIDEN. AKTIVER ALLTID COMPUTEREN FOR Å SJEKKE GJENSTÅENDE FLYFORBUDSTID FØR DU FLYR! Å fly eller reise til en større høyde i flyforbudstiden kan øke risikoen for trykkfallsyke vesentlig. Gjennomgå anbefalingene gitt av Divers Alert Network (DAN). Det kan aldri finnes en regel for flyvning etter dykking som er garantert å fullstendig forhindre trykkfallsyke!

Divers Alert Network (DAN) anbefaler følgende om flyforbudstider:

  • Et minimumsintervall på overflaten på 12 timer er nødvendig for å være rimelig sikker på at en dykker vil forbli symptomfri ved oppstigning til høyde i et kommersielt jetfly (høyde opptil 2400 m (8000 fot)).
  • Dykkere som planlegger å foreta flere dykk daglig over flere dager, eller foreta dykk som krever dekompresjonsstopp, bør ta spesielle forholdsregler og vente lengre enn et intervall på 12 timer før en flyvning. Videre anbefaler Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) at dykkere som bruker vanlige luftflasker og ikke viser noen symptomer på trykkfallsyke venter 24 timer etter siste dykk før de flyr i et fly med kabintrykk opptil 2400 m (8000 fot). De to eneste unntakene til denne anbefalingen er:
    • Hvis en dykker har mindre enn to (2) timer total, akkumulert dykketid i løpet av de siste 48 timene anbefales et 12-timers overflateintervall før flyvning.
    • Etter ethvert dykk som krevde et dekompresjonsstopp bør flyvning utsettes i minst 24 timer, og hvis det er mulig, i 48 timer.

Suunto anbefaler at flyvning unngås til alle retningslinjene fra DAN og UHMS, så vel som dykkecomputerens flyforbudsvilkår er oppfylt.

Table of Content