Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Vyper Novo Brukerhåndbok -

Suunto RGBM

Suuntos dekompresjonsmodellutvikling stammer fra 1980-tallet, da Suunto implementerte Bühlmanns modell basert på M-verdier i Suunto SME. Siden da har forskning og utvikling vært pågående med hjelp fra både eksterne og interne eksperter.

På slutten av 1990-tallet implementerte Suunto dr. Bruce Wienkes RGBM-modell (Reduced Gradient Bubble Model) for å virke med den tidligere M-verdi-baserte modellen. De første kommersielle produktene med funksjonen var ikoniske Suunto Vyper og Suunto Stinger. Med disse produktene ble dykkersikkerhet vesentlig forbedret, da de tok for seg en rekke dykkeomstendigheter utenfor rekkevidden til modeller for kun oppløst gass ved å:

  • Overvåke kontinuerlig flere dagers dykking
  • Beregne tett gjentatt dykking
  • Reagere på et dykk dypere enn det forrige dykket
  • Tilpasse seg til raske oppstigninger som produserer høy oppbygging av mikrobobler (stille bobler)
  • Sørge for overensstemmelse med fysikkens lover for gasskinetikk

Suunto RGBM anslår både oppløst og fri gass i blodet og vevet til dykkere. Det er et betydelig fremskritt fra de klassiske Haldane-modellene, som ikke anslår frie gasser. Suunto RGBM gir ytterligere sikkerhet ved å tilpasse seg ulike situasjoner og dykkeprofiler.

Dykkersikkerhet

Fordi enhver dekompresjonsmodell er rent teoretisk og ikke overvåker den faktiske kroppen til dykkeren, kan ingen dekompresjonsmodell garantere fravær av trykkfallsyke. Eksperimentelt er det vist at kroppen tilpasser seg dekompresjon til en viss grad når dykking er konstant og hyppig. Personlige justeringsinnstillinger er tilgjengelige for dykkere som dykker konstant og er villige til å ta en større personlig risiko.

FORSIKTIG:

Bruk alltid de samme personlige og høydejusteringsinnstillingene for selve dykket og for planleggingen. Øking av den personlige justeringsinnstillingen fra den planlagte innstillingen, så vel som øking av høydejusteringsinnstillingen, kan føre til lengre dekompresjonstider dypere, og dermed til et større nødvendig gassvolum. Du kan gå tom for pustegass under vann hvis den personlige justeringsinnstillingen har blitt endret etter dykkeplanleggingen.

Høydedykk

Det atmosfæriske trykket er lavere ved store høyder enn ved havnivå. Etter å ha reist til et sted som er høyere over havet vil du ha ekstra nitrogen i kroppen i forhold til likevektssituasjonen på den opprinnelige høyden. Dette «ekstra» nitrogenet frigjøres gradvis over tid og likevekt er gjenopprettet. Det anbefales at du akklimatiserer til en ny høyde ved å vente i minst tre timer før du foretar et dykk.

Før dykking ved store høyder må høydeinnstillingene på dykkecomputeren din justeres, slik at beregningene tar hensyn til høyden. Det maksimale partialtrykket av nitrogen tillatt av den matematiske modellen til dykkecomputeren er redusert i henhold til det lavere omgivende trykket.

Som et resultat er de tillatte grensene for ingen-dekomprimeringsstopp betydelig redusert.

ADVARSEL:

STILL RIKTIG HØYDEINNSTILLING! Ved dykking ved høyder over 300 m (1000 fot) må høydeinnstillingene være riktig valgt for at computeren skal kunne beregne dekompresjonsstatus. Dykkecomputeren er ikke beregnet for bruk ved høyder større enn 3000 m (10000 fot). Unnlatelse av å velge riktig høydeinnstilling, eller dykking over den maksimale høydegrensen, vil resultere i feilaktige dykke- og planleggingsdata.

Eksponering for oksygen

Beregningene for oksygeneksponering er basert på oppdaterte, godkjente grenseverdi-tabeller og prinsipper for eksponeringstid.

Dykkecomputeren beregner oksygentoksisitet separat for sentralnervesystemet (CNS) og lungene, sistnevnte målt med tilsetting av oksygentoksisitetsenheter (OTU).

Begge andelene er skalert slik at dykkerens maksimale, tolererte eksponering for hver er 100 %.

Suunto Vyper Novo viser ikke CNS % eller OTU %, men viser isteden den største av de to verdiene i OLF% (OLF %)-feltet. OLF% (OLF %)-verdien er oksygengrenseandel eller oksygentoksisitet-eksponering.

For eksempel, hvis dykkerens maksimale tolererte eksponering for CNS % er 85 %, og den maksimale tolererte eksponeringen for OUT % er 80 %, viser OLF% (OLF %) den største skalerte verdien, her 85 %.

Den oksygen-relaterte informasjonen som dykkecomputeren viser er også utformet for å sikre at alle advarsler og visninger skjer i de riktige fasene av dykket.

ADVARSEL:

NÅR OKSYGENGRENSEANDELEN TILSIER AT MAKSGRENSEN ER NÅDD MÅ DU UMIDDELBART IVERKSETTE TILTAK FOR Å REDUSERE OKSYGENEKSPONERINGEN. Hvis man ikke iverksetter tiltak for å redusere oksygeneksponeringen etter at en CNS%-/OTU-advarsel er gitt, kan dette raskt øke risikoen for oksygentoksisitet, skade eller død.

Table of Content